منشه امیر: «اسرائیل تیربارهای خودکار می سازد که با فرمان از طریق ماهواره، فعال می شود و هدف را نابود می کند»

کنجکاوی در مورد جزئیات هلاک شدن محسن فخری زاده سرپرست بخش آماد در برنامه های اتمی رژیم ایران، همچنان مورد بحث و کنجکاوی قرار دارد. آقای منشه امیر با استناد به منابع اطلاعاتی که با آن ها مشورت کرده است، این احتمال را مطرح ساخت که ادعای فرماندهان سپاه پاسداران دایر بر این که حمله به کاروان حامل فخری زاده توسط تیربارهایی که از طریق ماهواره به کار می افتادند صورت گرفته چندان هم بعید نیست. آقای منشه امیر گفت که چنین تیربارهایی وجود دارد که با برنامه ریزی انجام شده از پیش، می تواند افراد در حال حرکت را شناسایی کرده و به سوی آن ها به طور دقیق شلیک کند.

آقای منشه امیر که شب گذشته (دوشنبه) در برنامه هفتگی تلویزیونی از لوس آنجلس سخن می گفت، تایید کرد که امکان سوار کردن تیربار ها به روی یک وانت بار و پنهان کردن آن ها در زیر توده ای از الوار، کاملا شدنی و قابل اجرا می باشد و این تیربارها را می توان با فرمان از راه دور، و از جمله از طریق ماهواره فعال کرد.

او فاش ساخت که کارخانجات اسلحه سازی اسرائیل به نام رافائل از مدت ها پیش ساخت این نوع تیربار سنگین را آغاز کرده و در بازار جهانی به فروش گذاشته است.

دستگاه کامپیوتری تعبیه شده در این تیربار قادر است چهره فرد یا اشیایی را که قرار است به سوی آن ها شلیک شود شناسایی کند و آن ها را هدف قرار دهد. با این همه، نمی توان که سوءقصد به جان فخری زاده، آن گونه که فرماندهان ارشد سپاه پاسداران ادعا کرده اند، با این شیوه انجام گرفته باشد.

مقامات حکومت و بانویی که به عنوان همسر فخری زاده معرفی گردید، و همچنین دو فرزند پسر او، روایات گوناگونی عرضه کرده اند که هر یک با دیگری تناقض دارد و نمی توان گفت که کدامیک روایت واقعی می باشد.

در یک مورد گفته شده که خانواده فخری زاده، با او در همان اتومبیل بوده، ولی در روایات دیگر ادعا شده که او تنها بوده و حتی گفته شده که در این حمله، یازده تن از محافظان فخری زاده نیز کشته شده اند. اگر این روابت درست باشد، ادعای آن که تیربارهای اتوماتیک به این حمله پرداخته اند.

ولی آن چه که این ادعای فرماندهان سپاه را تقویت می کند، خبر انفجار خودروی نیسان است که از همان ساعت اول پخش خبر سوء قصد انتشار یافت. اگر این خبر درست باشد، احتمال دارد که هدف از آن، نابود کردن تیربارها در پایان انجام ماموریت بوده است.

دو روز پس از این سوءقصد برخی مقامات اطلاعاتی ایران ادعا کردند که به ترکش های تیرباری دست یافته اند که ظاهرا ساخت اسرائیل بوده و در اجرای سوء قصد مورد استفاده قرار گرفته است. ولی مقامات رژیم هیچ تصویر یا مدرکی برای اثبات ادعای خود ارائه نکردند.