منشه امیر: «اسرائیل در یکسان ساختن یهودیانی که با فرهنگ های مختلف به سرزمین پدری بازگشته اند موفق است»

اسرائیل چگونه توانسته است جوامع و گروه هایی را که از صد و پنجاه کشور و بیشتر به این سرزمین مهاجرت کرده اند و دارای فرهنگ های متفاوت و متنوع هستند، به یک ملت واحد و دارای یک فرهنگ مشترک مبدل سازد؟ این پرسشی بود که دکتر محسن بنایی پژوهشگر امور منطقه با آقای منشه امیر در میان گذاشت.

در این گفت و شنود که شب گذشته (شنبه) به طور مستقیم از تلویزیون کانال یک پخش شد، اقای امیر توضیح داد که درهم آمیختن از فرهنگ ها و مبدل ساختن انسان هایی از تمدن ها و کشورهای مختلف در اسرائیل، کار آسانی نبوده و در راه رسیدن به این هدف مشکلات و حتی اشتباهاتی رخ داده، ولی امروز با قاطعیت می توان گفت که اسرائیل در انجام از نیت بسیار موفق بوده و امروز تفاوت بین آنانی که از روسیه یا کشورهای اروپایی آمده اند و کسانی که از اتیوپی یا کشورهای دیگر به سرزمین پدری بازگشته اند، به کمترین سطح خود رسیده، ولی تلاش همچنان ادامه دارد.

آقای منشه امیر در پاسخ به پرسش دکتر بنایی در این زمینه، همچنین توضیح داد که یک عامل تسهیل کننده در این زمینه آن بوده که گرچه مهاجران دارای فرهنگ ها و زبان و آداب گوناگون بوده اند، یک عامل وحدت در همه آنها وجود داشته و آن پایبندی همگان به دین و فرهنگ یهود و داشتن این احساس بوده که همه آن ها پس از دو هزار سال دربدری و زیستن در کشورهای مختلف، اکنون به سرزمین پدری خود بازگشته اند.

آقای امیر گفت که در سال های آغازین برپایی کشور اسرائیل، تفاوت بین طایفه ها و احساس تبعیض و تضییع حقوق از جانب برخی آن ها وجود داشت، ولی به تدریج برداشته شد و اکنون به حداقل رسیده است.

او گفت که امروز، نه تنها تفاوت بین یهودی اتیوپیایی و یهودی روسیه در اسرائیل به حداقل رسیده، بلکه دوستی و همسان سازی بین یهودیان و اعراب اسرائیل نیز بخوبی پیش می رود. ولی هنوز هم باید تلاش ادامه یابد.

آقای امیر در بخش دیگری از پاسخ های خود گفت که در مورد جوانانی که از کشورهای مختلف آمده و وارد دوران خدمت وظیفه در ارتش می شوند، تشکیلات نظامی اسرائیل نقش مربی و پرورش دهنده را ایفا می کند و جوانان با فرهنگ های مختلف در کنار هم خدمت می کنند و در پایان این دروان، خود را یک ملت واحد می پندارند.

آقای امیر در مورد خوراکی های “کاشر” (حلال) گفت که این مقررات از سه هزار سال پیش برای تامین تندرستی و بهداشت مردمان برقرار گردید و مورد تایید مقامات بهداشتی قرار دارد و رسمی پسندیده است که اکثر مردم اسرائیل، و حتی افراد سکولار آن را رعایت می کنند و عاملی برای حفظ تندرستی خود می دانند.

نسخه کامل این گفت و شنود هفتگی، در اختیار کاربران قرار دارد: