منشه امیر به شهرام همایون: در اسرائیل آزادی بیان کامل وجود دارد، ولی اقدامات ضد امنیت کشور (به حکومت) ممنوع است

در پاسخ به این پرسش که آیا اعراب شهروند اسرائیل حاضرند به برادران فلسطینی خود بپیوندند و مثلا به نوار غزه نقل مکان کنند، آقای منشه امیر در مصاحبه هفتگی آقای شهرام همایون با وی که از تلویزیون کانال یک در لوس آنجلس پخش شد از جمله گفت که اعراب اسرائیلی به دو علت چنین تمایلی نشان نمی دهند و چنین کاری نخواهند کرد.

او در توضیح ارزیابی خود گفت که اعراب اسرائیلی، این سرزمین را متعلق به خود می دانند و دلیلی برای کوچ کردن نمی بینند. ولی عامل دوم آن است که اعراب شهروندان اسرائیلی از همه مزایای زندگی در یک کشور دموکراسی و از همه حقوق شهروندی و از رفاه نسبتا کامل برخوردارند و دلیلی نمی بینند به حکومتی کوچ کنند که حتی شهروندان خود را سرکوب می کند، اختناق کامل برقرار ساخته و همه توان سرزمین و مردم آن را در راه ستیز با اسرائیل و تهیه جنگ افزار هزینه می کند.

آقای امیر توضیح داد که اعراب اسرائیل در همه سطوح اجتماعی، دانشگاهی، فرهنگی، پزشکی و حتی ارتش و دیپلماسی اسرائیل حضور دارند و طبعا حاضر نیستند این مزایا را از دست بدهند.

آقای شهرام همایون پرسید که آیا “موساد” (سرویس امنیت خارجی اسرائیل) تا بحال او را احضار کرده است؟ آقای امیر گفت که دلیلی برای این کار وجود ندارد زیرا در اسرائیل آزادی بیان کامل وجود دارد و هرکس می تواند هر عقیده ای داشته باشد و هرگز کسی به خاطر عقاید خود مورد پیگرد و یا آزار قرار نخواهد گرفت.

او گفت که نهادهای امنیتی اسرائیل، تنها هنگامی وارد میدان می شوند که فرد بخواهد با اقدامات غیرقانونی به امنیت کشور آسیب برساند.

او به عنوان مثال گفت که یک روحانی عرب در شمال اسرائیل که خود را رهبر “جنبش اسلامی شمالی” می نامد (و سازمان مشابهی با نام “جنبش اسلامی جنوب” هم وجود دارد)، تا هنگامی که در خطابه های خود ادعا می کند که اسرائیل مسجد الاقصی را به خطر انداخته است، کسی با او کاری نداشت. ولی هنگامی که از اعراب خواستار گردید علیه اسرائیل قیام کنند و چنین توطئه ادعایی را خنثی سازند، آنگاه بود که نهادهای امنیتی به اقدام پرداختند و او بازداشت و محاکمه شد و به زندان محکوم گردید.

آقای امیر دوباره تاکید کرد که در اسرائیل هرکس اجازه دارد عقاید خود را بدون سانسور یا تعقیب از جانب مقامات بیان کند.

گفتنی است که این آزادی بیان، حدود مشخصی دارد: مثلا کسی حق ندارد به افراد یک جامعه دیگر توهین کند و یا ادیان دیگر را مورد بی احترامی قرار دهد و یا سخنانی بگوید که موجب آشوب و ناامنی اجتماعی و فرهنگی شود. ولی اگر فرد یا گروهی، به سیاست های دولت اعتراض داشته و مردم را به ایستادگی فراخواند، محدودیتی نخواهد داشت.

در مصاحبه آقای شهرام همایون با آقای منشه امیر موضوع های دیگری نیز مطرح گردید که نسخه کامل آن در اختیار کاربران قرار دارد: