منشه امیر: تماس و رابطه بین دولت ایران و کشور نوپای اسرائیل، از شصت سال پیش آغاز شد

آقای منشه امیر در یک سخنرانی گفت که اسرائیل در اوج خصومت کشورهای عرب و تلاش آنها برای نابودی این کشور نوپا، فعالیت خود را برای ایجاد مناسبات دوستانه با دولت ایران، حدودا شصت سال پیش آغاز کرد و کوتاه زمانی پیش از به قدرت رسیدن خمینی و کودتای اسلامی علیه ملت ایران، به اوج خود رسید که یکی از نمادهای آن، پروژه مشترک ساخت یک موشک جنگی بود که در جنگ احتمالی علیه ارتش های عرب به کار افتد.

آقای امیر که برای گروهی از تلاشگران سیاسی ایرانی که از کالیفرنیا برای ابراز همبستگی با اسرائیل به اورشلیم آمده بودند، گفت: شگفت آن که در آن دوران، ایران و اسرائیل برای تامین مشترک دو کشور در برابر تعرضات عربی به ساخت موشک پرداختند و اکنون حکومتی در ایران قدرت را به دست دارد که علنا روی موشک های خود شعار نابودی اسرائیل را ترسیم می کند، و این در حالی که کشورهای عرب، یکی پس از دیگری دست صلح اسرائیل را می فشارند و با این کشور مناسبات دوستانه برقرار می سازند.

این سخنرانی در همایش” فرهنگسرای ایران در اسرائیل” در دانشگاه صنعتی هیت در شهر خولون در مرکز اسرائیل برگزار شد و میهمانان شماری از فعالان سرشناس ایرانی بودند که همگی در سخنرانی های خود در این همایش، از لزوم دوستی بین دو ملت ایران و اسرائیل سخن گفتند و اظهار داشتند که به اسرائیل آمده اند تا این دوستی خود را با صدای بلند به گوش همگان برسانند.

گرچه کیفیت صدا در این سخنرانی کوتاه چندان خوب نیست، ولی قابل درک است.

مجسمه های نیم تنه ای که پشت سر سخنران دیده می شود، توسط “فرهنگسرای ایران در اسرائیل”، به این کشور آورده شده و هنرمندان ایرانی در تهران سازنده آن ها بوده اند.