منشه امیر: «حضور رزم ناوهای رژیم ایران در دریای سرخ، خطر درگیری را افزایش می دهد»

آقای منشه امیر در مصاحبه هفتگی در تلویزیون کانال یک، با اشاره به این که اسرائیل و ایالات متحده یک مانور دریایی بی سابقه را در آب های دریای سرخ، برای رویارویی با حضور رزمناوهای رژیم ایران در این منطقه برگزار می کنند، ارزیابی کرد که این امر خطر درگیری جنگی بین طرفین را افزایش می دهد – گرچه هنوز با بروز جنگ عملی، فاصله بسیار وجود دارد.

آقای امیر که از جانب آقای آرش مشکات برنامه ساز تلویزیون کانال یک مورد پرسش قرار گرفته بود، از جمله گفت: اکنون که شکست مذاکرات برجامی، تقریبا برای همگان مسلم شده است، رژیم ایران با رشته اظهاراتی می کوشد نوعی قدرت بازدارندگی به دست آورد.

او گفت: رژیم از یک سو اشاره می کند که قادر است در دریای سرخ به رفت و آمد نفتکش های عربستان آسیب برساند و رفت و آمد کشتی های اسرائیلی و ناوگان بازرگانی کشورهای دیگر را نیز مختل کند، و همزمان، مقامات ارشد رژیم ادعا می کنند که از قدرت فنی تولید بمب هسته ای کاملا برخوردارند.

در این گفتگوی هفتگی، مسائل دیگری نیز در رابطه با ایران و کشورهای منطقه عنوان شد که نسخه کامل آن در اختیار کاربران قرار دارد: