منشه امیر در “ایران اینترنشنال”:«احتمال حمله نظامی طی ماه های آینده به تاسیسات اتمی ایران ضعیف است»

در مصاحبه ای که در “ایران اینترنشنال به عمل آمد، آقای منشه امیر ارزیابی کرد که احتمال حمله نظامی اسرائیل به تاسیسات اتمی رژیم ایران، علیرغم تهدیدهای متوالی و متمادی سران اسرائیل در این زمینه بسیار ضعیف است.

آقای امیر گفت که حتی برای انجام چنین حمله احتمالی،اسرائیل تا حدودی به موافقت و حتی همیاری ایالات متحده نیاز دارد.

این پرسش در حالی مطرح گردیده که ژنرال نیروهای ذخیره اهود باراک در مقاله ای که در تایم لندن انتشار یافت، ارزیابی کرده که اگر اسرائیل تا پایان تابستان به تاسیسات اتمی ایران حمله نبرد، فرصت را از دست خواهد داد و پس از آن، انجام چنین حمله ای مشکل را حل نخواهد کرد.

این سخنان به دنبال هشدارهای روزهای اخیر از جانب بنی گانتس وزیر دفاع، این تصور را به وجود آورده که با ادامه فزایندۀ بن بست مذاکرات اتمی، حمله نظامی اسرائیل به یک امر حتمی مبدل شده است.

آقای امیر در توضیحات خود گفت که اهود باراک یکی از درخشان ترین و باهوش ترین چهره های نظامی و دفاعی اسرائیل بوده، ولی او سالیان دراز است که از ارتش دور است و از تحولات شگرف تکنولوژی و تسلیحاتی که در این نهاد به وجود آمده و نقشه ها و آمادگی های ارتش اسرائیل اطلاعات دقیق ندارد.

ژنرال ذخیره اهود باراک، اکنون سالیان دراز است که از صحنه نظامی و سیاسی اسرائیل به دور است و دیدگاه های او در مقاله ای که انتشار داده، نمی تواند دیدگاه رسمی دولت اسرائیل باشد و تعهدی ایجاد نمی کند.

آقای امیر گفت که بحران سیاسی کنونی در اسرائیل و موقت بودن دولت کنونی، بر برنامه های دفاعی و نظامی اسرائیل تاثیرگذار نیست و اگر ضرورت ایجاب کند، هر گونه اقدام حیاتی انجام خواهد گرفت.