منشه امیر در “ایران اینترنشنال”: «اسرائیل هنوز نتوانسته است انتظارتش را بر آمریکا بقبولاند»

در پاسخ به این پرسش مصاحبه گر تلویزیون “ایران اینترنشنال” که اسرائیل در مذاکرات اتمی کجا ایستاده و تا چه حد توانسته است ایالات متحده را به حقانیت مواضع خود متقاعد سازد، آقای منشه گفت که اسرائیل همچنان در هوا معلق است و همه تلاش هایی که مقامات ارشد اسرائیلی به عمل آورده اند، هنوز نتوانسته اند ایالات متحده را از کنار آمدن با رژیم ایران باز دارند. ولی این تلاش همچنان دنبال می شود.

آقای امیر گفت که خواست و انتظار اسرائیل از مذاکرات آمریکا و با رژیم ایران آن است که رژیم ایران همه برنامه های اتمی را متوقف سازد،  از برنامه های موشکی دست بردارد و به دخالت در کشورهای همسایه و مسلح ساختن س سازمان های ترور دست بردارد.

آقای امیر به گزارش دیدار احتمالی پرزیدنت بایدن از اورشلیم و حتی احتمال برگزاری همایشی با شرکت مقامات ارشد چند کشور عربی سخن گفت و ارزیابی کرد که اگر این دیدار انجام شود، هدف پرزیدنت بایدن آن است که به دلجویی از این کشورها پرداخته و نظر مساعد آن ها را برای کنار آمدن با رژیم ایران جلب کند.

آقای امیر گفت که تعهدات شفاهی پیاپی سران ایالات متحده که می گویند هرگز نخواهند گذاشت رژیم ایران به بمب هسته ای دست یابد را باور ندارد و در راه دفاع از منافع کشور و ملت، تنها به تدابیر و تلاش های خود تکیه می کند.