منشه امیر در تلویزیون کانال یک: «انگ بستن به یک ملت و قوم، ضد آزادی بیان است»

آقای منشه امیر در گفتگوی هفتگی با آقای شهرام همایون در شبکه جهانی کانال یک، در واکنش به سخنان یهود ستیزانه ای که مدتی است توسط فردی که خود را عالم همه علوم می داند، پخش می شود، مصداق کامل یهودستیزی و موجب ننگ و شرمندگی است.

این سخنان ضد انسانی همچنان در زمانی پخش می شود که هفته پیش سالروز برگزاری “کنفرانس وانزه” در آلمان بود که در آن تعین مکانیسمی برای نابودی هرچه سریعتر یازده میلیون یهودیان ساکن سرزمین هایی که به تسلط آلمان نازی در آمده و یا قرار بود در آینده اشغال شود مورد بررسی قرار گرفت.

هیتلر با تبلیغات گسترده نژاد پرستی و یهود ستیزی به قدرت رسیده بود و با ماشین آدم کشی خود توانست شش میلیون نفر یهودی را به خاکستر مبدل سازد.

آقای شهرام همایون در پاسخ به این اعتراض شدید آقای منشه امیر گفت که “مردم عقل دارند و درست را از نادرست تشخیص می دهند و پخش این مطالب نشان آزادی بیان است و گفتن آن مانعی ندارد.

آقای امیر در پاسخ گفت که انتشار این گونه دروغ پردازی های ضد انسانی بود که هیتلر را به قدرت رساند و موجب کشتار یهودیان شد. او یادآوری کرد که در سال های اخیر نیز یهودستیزی نه تنها پایان نگرفته، بلکه گسترش نیز یافته و به قتل شماری از یهودیان در فرانسه و آلمان و نقاط دیگر شده و حتی همین هفته پیش بود که یک تروریست اسلامی با مسلسل در روز شنبه که یهودیان مشغول اجرای مراسم مقدس شبات بودند وارد شد و قصد کشتن نمازگزاران را داشت.

آقای امیر گفت که واقعا شرم دارد که فردی از تلویزیون کانال یک ادعا می کند که داعش و طالبان و رژیم ایران دست پرورده یهودیان هستند و همه گناهانی که مرتکب می شوند، توسط یهودیان است. او ادعا می کند که حتی خامنه ای یک یهودی مخفی است. منشور بین المللی آزادی بیان، انتشار این گونه مطالب را ممنوع و مخالف آزادی بیان دانسته و باعث شرمندگی است که چنین مطالب زهرآگینی امکان پخش پیدا می کنند.

در مصاحبه هفتگی با آقای شهرام همایون، مطالب دیگری و از جمله سفر ابراهیم رئیسی به مسکو و دیدارش با پویتین مورد بحث و اظهار نظر قرار گرفت.

نسخه کامل این گفتگو در اختیار کاربران قرار دارد: