منشه امیر در سخنرانی آنلاین در دانشگاه آمریکایی، درباره مصیبت کورونا و آینده سیاسی ایران سخن گفت

به درخواست دانشگاه کاتولیک جورج تاون در حومه واشنگتن، منشه امیر برای دانشجویان بخش علوم سیاسی در این دانشگاه، از طریق آنلاین سخنرانی کرد و درباره شیوه رویارویی حکومت ایران با ویروس کورونا از جمله گفت که به علت بسیار ایران در این رویارویی با مشکلات زیادی روبرو می باشد که از سوء مدیریت و بی تجربگی و دخالت سازمان های مختلف در این تلاش، سرچشمه می گیرد.

منشه امیر در این سخنرانی یادآور شد که پس از چین، ایران به یک مرکز عمده شیوع و حتی صادرات کورونا مبدل گردید و از طریق ایران، به شانزده کشور دور و نزدیک نیز اصابت کرد.

امیر گفت که شیوع بیماری از شهر مذهبی قم آغاز گردید، ولی مقامات رژیم از افشای این واقعیت خودداری ورزیدند و به این ترتیب جلوی شیوع سریع بیماری گرفته نشد و به سرعت در کشور گسترش یافت و موجب مرگ و میر بسیار گردید.

او در ادامه این سخنرانی، یکی از عوامل تاسف باری را که در جریان مبارزه با کورونا روی داده، ادامه فساد اقتصادی و سوء استفاده های مالی خود مقامات رژیم در جریان خرید تجهیزات می باشد.

منشه امیر در بخش دیگری از این سخنرانی گفت که رژیم ایران برای مبارزه با کورونا نیازی ندارد که تحریم های اقتصادی آمریکایی برداشته شود و اگر چنین گردد، رژیم خیلی زود به عملیات فتنه گرانه خود در کشورهای همسایه باز خواهد گشت و حتی می توان گفت که با وجود مشکلات مالی کنونی، رژیم همچنان به فتنه گری ها در منطقه ادامه می دهد. امیر گفت که او نیز بر این باور است که لغو تحریم ها موجب گستاخی بیشتر رژیم ایران خواهد شد.

در مورد علل دشمنی حکومت ایران با اسرائیل، منشه امیر در سخنرانی برای دانشجویان آمریکایی گفت که این امر از چند علت عمده سرچشمه می گیرد که یکی از آنها تلاش حکومت ایران برای به دست گرفتن رهبری جهان اسلام است که یکی از مراحل آن از دیدگاه رژیم، نابودی اسرائیل و مرحله دیگر برانداختن حکومت های کنونی در کشورهای عرب و اسلامی همسایه ایران است.

منشه امیر در این سخنرانی آنلاین گفت که حکومت کنونی در ایران می خواهد با به کارگیری همه امکانات مالی و انسانی و اقتصادی ایران، به آرزوی تسلط بر جهان اسلامی برسد و با حمایت گسترده از گروه های ترور فلسطینی، می خواهد این گونه نشان دهد که در شرایط کنونی منطقه و جهان که کشورهای عربی از فلسطینیان دور شده اند، رژیم ایران یگانه حامی آنان می باشد و شایسته به دست گرفتن رهبری جهان اسلام است.

منشه امیر در این سخنرانی، همچنین به موضوع تغییر رژیم در ایران پرداخت و گفت که هیچ امیدی وجود ندارد که حکومت کنونی بتواند از داخل متحول گردد و تنها راهی که باقی میماند برانداختن حکومت کنونی و تغییر ساختار سیاسی کشور است. در مورد مشکل رهبری در ایران گفت که در میان همه شخصیت های شناخته شده، شاهزاده رضا پهلوی بیشترین بخت را دارد، ولی او نیر باید بر ابعاد فعالیت سیاسی خود بیفزاید و همه گروه های سیاسی ایرانی، دارای هر نوع عقیده سیاسی باشند، دست همکاری او را بفشارند.

بخشی از سخنرانی منشه امیر در دانشگاه کاتولیک در جورج تاون در حومه واشنگتن بود که متن کامل آن را می توانید اینجا بشنوید:

سخنرانی آنلاین منشه امیر برای دانشجویان دانشگاه جورج تاون در واشنگتن در مورد اوضاع ایران

یک دیدگاه

Comments are closed.