منشه امیر در گفتگوی تلویزیونی: «آنانی که امور منفی را به یهودیان نسبت می دهند، به ملت ایران خیانت می کنند»

آقای منشه امیر در گفتگوی هفتگی با آقای شهرام همایون در برنامه روزهای دوشنبه در شبکه تلویزیونی “کانال یک” به افتراهای فردی اشاره کرد که در آخرین برنامه خود ادعا کرده بود که ورود سربازان روسیه به جمهوری قزاقستان و قتل های زنجیره ای در ایران، توطئه دو یهودی بازنشسته آمریکایی بوده است.

آقای امیر خطاب به آقای همایون گفت: از این که چنین خزعبلاتی از کانال یک پخش می شود احساس شرم می کند. آقای همایون در پاسخ گفت که او به تنهایی نمی تواند بر همه مطالبی که از این کانال پخش می شود، نظارات داشته باشد. ولی وعده ای در مورد پیگیری این جریان نداد.

آن فرد در برنامه خود در کانال یک ادعا کرده بود که هنری کیسینجر وزیر خارجه سه دهه پیش ایالات متحده و زبیگنیو برژینسکی مشاور امنیت ملی آمریکا در آن زمان، که در سی سال اخیر هیچ مقام دولتی نداشته اند، توطئه ای را به نام “طرح سبز” تدارک دیده اند که هدف از آن “کشتن هویت مردم ایران و کشورهای همسایه آن بوده است”. او توضیح نداد که وی در مقام رئیس کدام سازمان بزرگ امنیتی جهان به چنین “توطئه” ای پی برده که دیگران از آن بی اطلاع هستند.

آن فرد در توضیح ادعای خود، که آن را “طرح ابراهیم” نامید، ادعا کرد که قتل های زنجیره ای در ایران “به دست یهودیان مخفی” انجام شده است. او ادعا کرد که این قتل ها در ادامه توطئه یهودیان آمریکایی برای کشتن هویت مردم ایران بوده است. این خزعبلات  در روزهایی از  کانال یک پخش شد که شاهد کشتن یک نویسنده دیگر ایرانی، زنده نام بکتاش آبتین در زندان های حکومت ایران بوده ایم که نابود کردن هویت و فرهنگ ایران را یکی از هدف های اصلی خود می داند، تا بتواند فرهنگ عرب را زیر پوشش فرهنگ اسلامی به مردم ایران تحمیل کند.

آقای منشه امیر خطاب به آقای شهرام همایون گفت که پخش اینگونه هذیان گویی های یک فرد روان پریش از “کانال یک” مورد شرمندگی است.

در این گفتگوی هفتگی بین آقایان همایون و امیر، مطالب دیگری نیز عنوان شد که برخی از آنها جنبه غیر سیاسی داشت که نسخه کامل آن در اختیار کاربران قرار دارد.