منشه امیر در گفتگوی تلویزیونی: «شعار جانم فدای ایران را باید در عمل نشان داد»

در گفتگوی هفتگی با آقای شهرام همایون در تلویزیون “کانال یک”، آقای منشه امیر از جمله گفت که بسیاری از ایرانیان شعار می دهند “جانم فدای ایران”. این شعار ظاهرا نشان عمق وطن پرستی افرادی است که حاضرند جان خود را برای سرزمین خویش فدا کنند و چنین احساسی قابل تقدیس است. ولی شعار دادن کافی نیست و همه شهروندان باید با عمل و تلاش و پیکار خویش نشان دهند که حاضرند امکانات خویش را در اختیار نجات وطن قرار دهند که الزاما به مفهوم به خطر انداختن جان فرد نیز نمی تواند باشد.

آقای امیر به عنوان مثال گفت که همسر باردار یک ایرانی مبارز که خواهان عدالتخواهی است و به همین جرم در زندان به سر می برد، به علت نبود امکانات مالی، به سختی قادر است برای ملاقات کوتاه با همسرش از تهران به کرج رفته و برگردد و انتظار آن است که خویشاوندان و یا همسایگان داوطلب شوند او را به کرج برده و باز گردانند تا از رنج و محنت این بانوی فداکار بکاهند. ولی او تعریف می کند که  بستگان و همسایگان او از نزدیک شدن به وی پرهیز می کنند زیرا بیم دارند که رژیم آنان را نیز مورد مزاحمت قرار دهد.

آقای امیر در این گفتگوی تلویزیونی که نسخه کامل آن در اختیار کاربران قرار دارد، در مورد ایرانیان برون مرزی نیز گفت که آنان نیز می توانند برای رهایی وطن خویش از کابوس کنونی نقش موثری ایفا کنند.