منشه امیر در گفتگوی شهرام همایون: «فرصتی که به دست آمده، قابل تکرار نتواند بود»

در گفتگوی هفته ای بین آقای شهرام همایون در شبکه تلویزیونی کانال یک با آقای منشه امیر در اورشلیم، این تحلیلگر سیاسی از جمله گفت که خیزش کنونی در ایران، که جرقه شعله ور شدن آن مرگ ظالمانه مهسا امینی، ملقب به ژینا بود، فرصت گرانبهایی است که اگر به نتیجه نرسد و شعله ها خاموش گردد، براندازی رژیم را برای یک مدت طولانی به تعویق خواهد انداخت.

آقای امیر گفت که مردم ایران باید اعتراض های کنونی را به یک نافرمانی مدنی بکشانند و با اعتصاب های سراسری، بتوانند عملکرد حکومت را بکلی فلج سازند.

نسخه کامل این گفتگو در اختیار کاربران قرار دارد.