منشه امیر در گفتگو با آقای جمشید چالنگی در برنامه “تفسیر خبر”: هکرهای ایرانی قصد فریب بلندپایگان اسرائیل را داشتند»

در برنامه “تفسیر خبر” که اکنون سالیان دراز است توسط آقای جمشید چالنگی در تلویزیون “ایران فردا” پخش می شود، آقای منشه امیر از جمله به شرح جزئیاتی پرداخت که چگونه هکرهای حکومت اسلامی ایران شش ماه پیش توانسته بودند وار تلفن سلولار یک افسر اطلاعاتی بسیار مهم اسرائیلی شوند و آدرس افرادی را که با آن ها در تماس بوده بیرون آورند و به آن ها ایمیل هایی به نام همان افسر بفرستند که او ظاهرا یک مقاله بسیار محرمانه در امور امنیتی نگاشته و از مخاطبان دعوت می کند وارد یک لیک شوند و این مقاله را بخوانند. بدیهی است که این شیوه یک ترفند بوده و کسانی که وارد لینک میشدند، در واقع به هکرها امکان می دادند همه اطلاعات تلفن سلولار آن را هک کنند.

ولی این توطئه بی اثر ماند زیرا خانم تسیپی لیونی که چند سال پیش وزیر خارجه بود، پس از دریافت این پیام، با همان افسر که هم اکنون فعال نیست، بلکه به نیروهای ذخیره نهادهای امنیتی تعلق دارد پرسیده بود که آیا این پیام واقعا از جانب او فرستاده شده است. بدیهی است که پاسخ منفی بود و خانم لیونی بلافاصله این پیام را پاک کرد و توطئه هکرهای حکومت ایران ناکام ماند.

در کنار آقای منشه امیر، مهمان این هفته آقای چالنگی،الهیار کنگرلو بود و مطالب متعددی درباره برنامه های اتمی ایران و امکان توافق آمریکا و اروپا با رژیم ایران و مطالب دیگری که به ایران و ایرانیان مربوط می شود مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نسخه کامل آن در اختیار کاربران قرار دارد.