منشه امیر در گفتگو با تلویزیون اندیشه:احتمال آن که حکومت اسلامی با اسرائیل وارد جنگ شود ضعیف است

این احتمال که مذاکرات برجامی با آمریکا به نتیجه مثبت برسد و توافقی بین طرفین صورت گیرد، تا چه حد ممکن است جدی باشد؟

آیا خامنه ای بالاخره در برابر فشارهای آمریکا و کشورهای دیگر تسلیم خواهد شد و خامنه ای ناچار خواهد گردید جام زهر را همانند خمینی سر بکشد و تسلیم خواسته ها و شرایط آمریکا گردد؟

آیا پافشاری های پوتین برای به زانو درآوردن دولت اوکراین، آن کشور را به جنگ هسته ای با کشورهای غربی و به ویژه ایالات متحده خواهد کشاند؟

این ها و مطالب بیشتری، در مصاحبه ای مورد بحث و ارزیابی قرار گرفت که آقای حسن اعتمادی در مصاحبه ای که به طور مستقیم از تلویزیون اندیشه پخش شد، با خانم فرزانه روستایی و آقای منشه امیر در میان گذاشت که در اختیار کاربران قرار دارد.