منشه امیر در گفتگو با کانال اندیشه:«علی خامنه ای و سپاه پاسداران نمی خواهند مذاکرات برجامی به نتیجه برسد» 

دولت های اروپایی اعلام کرده اند که طرح جدیدی را در مورد راه حل برجام به حکومت ایران و دولت آمریکا عرضه کرده اند و در انتظار پاسخ آنان به هدف از سرگیری مذاکرات هستند.

وزیر خارجه حکومت ایران ظاهرا اعلام داشته که رژیم مایل به ادامه گفتگوهای برجامی است. ولی در همان حال گفته است که در برابر طرح جوزف بورل سرپرست سیاست خارجی اتحادیه اروپا که طرح تازه را ارائه کرده، ایران متقابلا طرح خود را ارائه خواهد کرد.

حسن امیرعبداللهیان ادعا کرده که رژیم ایران بسیار مایل به ادامه گفتگوهای برجامی است و ایالات متحده نیز گفته است که طرح ارائه شده از جانب جوزف بورل را به دقت بررسی خواهد کرد.

ولی آقای منشه امیر در بحث سه گانه ای که به سرپرستی آقای حسن اعتمادی از تلویزیون “اندیشه” پخش شد، ارزیابی کرد که این اظهارات هنوز به مفهوم ازسرگیری گفتگوهای برجامی نیست و رژیم ایران با این ترفند، می خواهد به وقت کشی ادامه دهد و همچنان بدون هیچگونه نظارت بین المللی برنامه های اتمی خود را دنبال کند.

در برنامه تلویزیون اندیشه، برخی مسائل عمده دیگر مربوط به ایران مطرح گردید که نسخه کامل آن در اختیار کاربران قرار دارد.