منشه امیر: «رژیم ایران در بند سودجویانه روسیه گرفتار آمده و راه گریز نمی بیند»

در گفتگوی هفتگی آقای شهرام همایون با آقای منشه امیر که روزهای دوشنبه پخش می شود، مذاکرات برجامی و شرایط جدید روسیه در مذاکرات برجامی در وین به صورت مشروح مورد بررسی قرار گرفت.

آقای امیر ارزیابی کرد که جناح تندرو در حکومت ایران از شرایطی که توسط روسیه عنوان شده و مذاکرات برجامی را به بن بست کشانده خرسند است، زیرا این جناح نمی خواهد که توافق برجامی صورت گیرد و برنامه های اتمی متوقف و یا کند گردد.

آقای امیر گفت که رژیم ایران از یک سو به ادامه دوستی با پوتین و دولت مسکو نیاز دارد و از سوی دیگر، از آن جا که خامنه ای گفته است سیاست بین المللی خود را به شرایط چین و روسیه گره می زند، می خواهد با ابراز جانبداری از خواست روسیه در رابطه با برجام، وفاداری خود نسبت به روسیه را ثابت کند.

از دیدگاه آقای امیر، جناح اصولگرا در ایران نمی خواهد مذاکرات برجامی به نتیجه برسد و توافقی در برنامه های اتمی ایجاد گردد و در این رابطه نیز شرایط جدید مسکو در مورد مستثنی بودن ایران از تحریم ها علیه روسیه، به این هدف تندروها کمک می کند.

نسخه کامل این گفت و شنود در اختیار کاربران و علاقمندان قرار دارد: