منشه امیر: «رژیم ایران واژه “صهیونیسم” را که ناسیونالیسم ملت یهوداست وسیله توهین قرار داده است»

در گفتگوی هفتگی آقای شهرام همایون با آقای منشه امیر، به تبلیغات گسترده ضد اسرائیلی و ضد یهودی نیز پرداخته شد. آقای شهرام همایون گفت که یهودیان پس از یک غربت طولانی به وطن خویش بازگشتند و کشور خود را از نو برپا کردند. در آن دوران نخستین، شمار کل یهودیان در خاک اسرائیل تنها هشتصد هزار نفر بود و آن ها کشوری ساختند که اکنون از نظر بسیاری از پیشرفت ها مورد غبطه برخی کشورهای دیگر قرار دارد و ایرانیان برای بازسازی وطن خویش باید از آنها یاد بگیرند.

در ادامه این بحث، آقای منشه امیر توضیح داد که واژه “صیونیسم” و یا “صهیونیسم” از واژه صیون می آید که نام تپه ای در شرق اورشلیم است که در گذشته بیت المقدس یهودی در آن جا قرار داشت و حدود چهارصد سال پس از ویران شدن آن به دست امپراطوری رم، مسلمانان مسجد الاقصی و مسجد عمر را به روی آن خرابه ها بنا کردند و صهیونیسم به کسی گفته می شود که باور دارد یهودیان نیز مانند هر ملت دیگر حق دارد در وطن خود زیست کند و حتی غیر یهودیان نیز که این اندیشه را می پذیرند صهیونیست هستند. آقای امیر گفت که او با افتخار تاکید دارد که او نیز یک صهیونیست است و بازگشت یهودیان به سرزمین پدری و برپایی دوباره کشور اسرائیل را یک حق می داند. زیرا در گذشته، در بسیاری از کشورهای جهان، یهودیان را کشتند و آزار دادند و اکنون آن ها در سرزمین پدری، می کوشند امنیت را برای خود تامین کنند.

در مصاحبه هفتگی آقای شهرام همایون با آقای منشه امیر، موضوع های دیگری نیز که به امور جاری مربوط می شود، مطرح گردید.