منشه امیر: «فلسطینیان به جای نشان دادن حسن نیت، راه ترور در پیش گرفتند و موجب تقویت تندروهای اسرائیل شدند»

در همان حال که شمار فزاینده ای از کشورهای عربی و اسلامی در راه عادی سازی روابط با اسرائیل هستند، یک جناح تندرو فلسطینی که با رژیم ایران همکاری گسترده دارد، همچنان به تهدیدهای جنگی علیه آن کشورها ادامه می دهد و در حکومت خودگردان فلسطینی نیز خشم شدیدی نسبت به امارات عربی متحده و بحرین و هر کشور دیگری که به این روند بپیوندد، جریان دارد.

آقای منشه امیر در مصاحبه ای که در تلویزیون ایران فردا در لندن پخش شد، در این رابطه گفت که فلسطینیان در طول تاریخ موجودیت اسرائیل، همیشه سیاست های نادرستی را در پیش گرفته اند که عامل اصلی نگون بختی آنان است.

آقای امیر هفته پیش نیز در مصاحبه تلویزیونی دیگری گفته بود که کشورهای عرب به تدریج از حمایت از تندروها و گرایش های تروریستی جناح هایی از فلسطینی ها دور می شوند.

در مصاحبه ای که روز آدینه (دو روز پیش) توسط آقای جمشید چالنگی و با شرکت آقای علیرضا نوری زاده پخش شد، آقای امیر تاکید کرد که شوربختانه همیشه تصمیمات در دستگاه رهبری فلسطینیان نادرست بوده است و این روند در مورد طرح صلح پرزیدنت ترامپ و عادی سازی روابط بین اسرائیل و کشورهای عرب و اسلامی ادامه دارد.

آقای منشه امیر گفت که او هم ایمان دارد که فلسطینیان، مانند دیگر مردمان جهان باید به آرمان های خود برسند. ولی در همان حال باید واقع بین بوده و از تعرض دست بردارند و راه ترور را کنار بگذارند.

او گفت که اگر راست گرایان در اسرائیل قدرت گرفته اند، به خاطر آن است که رهبران فلسطینی همچنان راه ترور را ادامه می دهند و به این باور نرسیده اند که بهترین راه برای رسیدن به آرمانهایشان آن است که عملا نشان دهند که در برابر اسرائیلیان راه همزیستی و مسالمت را در پیش می گیرند.

بخشی از سخنان آقای امیر در این مصاحبه را می شنویم:

 

متن کامل این پرسش و پاسخ را می توانید در وبسایت ما (رادیس دات اورگ) در بخش مصاحبه های آقای منشه امیر ببینید و بشنوید