منشه امیر: نتانیاهو نخواهد توانست به وعده انتخاباتی خود در مورد انضمام دره اردن عمل کند

بحث و جدل درباره سخنان نتانیاهو در مورد آینده دره اردن، همچنان ادامه دارد و در حالی که جناح راستگرای اسرائیل آن را ستوده، احزاب دیگر آن را نکوهش می کنند و آشنایان به امور حقوقی اسرائیل می گویند که چنین اقدامی باید به صورت قانون درآید، در غیر این صورت اعتبار ندارد و نخست وزیر نمی تواند به طور یک جانبه درباره آن اقدام کند.

نتانیاهو دو شب پیش (سه شنبه) در یک نطق انتخاباتی گفت که اگر دوباره به مقام نخست وزیری برسد و دولت آینده را نیز برپا کند، نوار باریکی را که بین رود اردن و کوه های اطراف آن قرار دارد، به خاک اسرائیل ضمیمه خواهد کرد.

این سخنان با واکنش ناخرسندانه احزاب رقیب روبرو شد و مشاور ارشد حقوقی کشور نیز گفت که چنین اقدامی مستلزم تصویب قانون در پارلمان است و در شرایطی که اسرائیل در برابر انتخابات عمومی قرار دارد، تصویب آن در پارلمان نیز ممکن است غیرقانونی باشد.

در گفتگویی که شب گذشته از برنامه شصت دقیقه در بی بی سی پخش شد، منشه امیر گفت که به دلایل مختلف، انجام چنین وعده انتخاباتی نتانیاهو تقریبا غیر ممکن است.

فیلم این گفتگو را اینجا ببینید