منشه امیر:«نمیدانیم کاترین پرز شکدام جاسوس بوده یا نبوده،ولی بسیاری از مطالب جعلی است»گفتگوی جنجالی دوم با فرزانه روستایی

جنجال در داخل ایران و در بین ایرانیان برون مرزی درباره این که بانویی به نام کاترین پرز شکدام که بوده و آیا با چه ماموریتی به ایران سفر کرده و کدام “روابط” را با مقامات رژیم برقرار ساخته، هر روز دامنه دارتر می شود و از دیدگاه ایرانیان اخبار مربوط به جنگ اوکراین را تحت الشعاع قرار داده و مرتبا مورد بحث و جدل است

در این برنامه خانم فرزانه روستایی که پیش از خروج از ایران یکی از چهرهای رسانه ای بوده در این بحث همچنان تاکید می کند که دست اسرائیل در این ماجرا به خوبی دیده می شود و موساد این جنجال را برانگیخته است.

در مقابل، آقای منشه امیر بر این باور است که بخش اعظم مطالبی که در این باره در شبکه های اجتماعی انتشار یافته دروغ محض است و نوعی جنگ روانی بین مخالفان رژیم و طرفداران آن می باشد.

آقای امیر به یک نمونه بارز این دروغ پردازی ها و انتشار فیک نیوز اشاره می کند وی تاکید دارد که این نمونه دروغ پردازی ها در نهایت امر موجب بی اعتمادی مردم ایران نسبت به عملکرد اپوزیسیون می شود و دلسردی آنان را باعث می شود.

گفتگوی آقای منشه امیر با بانو فرزانه روستایی را در لینک زیر میتوانید ملاحظه بفرمایید:

لینک کانال یوتیوب خانم فرزانه روستایی:

https://www.youtube.com/channel/UC5WxpAAvSBa9DLTLzyGp29w