منوچهر بختیاری از داخل زندان:«رژیم در سراشیبی سقوط است.مردم به تظاهرات تا سقوط رژیم ادامه دهند»

گسترش اعتراض های مردمی در سراسر ایران این امید را تقویت بخشیده که رژیم یک گام دیگر به فروپاشی نزدیک تر شده است.

برخی تحلیلگران ارزیابی می کنند که این رژیم ممکن است در ظرف هفته ها و یا ماه های آینده سقوط کند.

ولی ارزیابان دیگر که کمی احتیاط می کنند همچنان تاکید دارند هنوز نمی توان تاریخ فروپاشی حکومت را پیش بینی کرد، ولی مسلما در راه است.

اعتراض های مردمی، تلاشگران سیاسی را نیز که در زندان های رژیم به سر می برند بسیار دلگرم ساخته است.

در همین راستا، آقای منوچهر بختیاری، پدر جاویدنام پویا بختیاری، جوانی که در جریان اعتراض های دو سال پیش به ضرب گلوله ماموران رژیم جان سپرد، و به علت دادخواهی در مورد خون فرزندش همچنان در زندان بسر میبرد، در پیامی که توانسته است به خارج از زندان برساند، از همه اقشار و مردمان دعوت کرده به این جنبش همگانی بپوندند تا هرچه زودتر بتوانند بساط سرکوبگران کنونی را ببندند.

به گفته او ادامه خیزش و گسترده تر شدن آن، سقوط حکومت کنونی را شتاب می بخشد.

لینک پیام منوچهر بختیاری: