منوچهر بختیاری از زندان زادروز پویا بختیاری را شادباش گفت.وزارت خارجه اسراییل:تولد آسمانیت مبارک پویا

منوچهر بختیاری پدر پویا بختیاری جوانی که در آبان ۹۸ با شلیک گلوله به سرش به قتل رسید از زندان زادروز فرزندش را به همه مردم ایران شادباش گفت و همچنین بار دیگر تاکید کرد که با وجود فشار رژیم او در راه دادخواهی خون به ناحق ریخته فرزندش کوتاه نخواهد آمد.

منوچهر بختیاری پس از به قتل رسیدن فرزندش برای دادخواهی و خونخواهی فرزندش بر علیه رژیم فعالیت کرد و در دو سال گذشته دو بار دستگیر شد و اکنون با حکم ۳ سال و نیم زندان و دو سال تبعید روبروست.

در آبان ۹۸ و پس از سه برابر شدن یکباره قیمت بنزین در ایران اعتراضات گسترده ای در ایران آغاز گردید و رژیم در مدت کمتر از یک هفته بیش از ۱۵۰۰ تن از مردم ایران را در خیابان ها به قتل رساند.

وزارت خارجه اسرائیل در صفحات مجازی خود با انتشار پیامی زادروز پویا بختیاری را شادباش گفت.

وزارت خارجه در پیام خود نوشت:

۱۹ شهریور، زادروز جوان شجاع و میهن‌دوست ایرانی پویا بختیاری است که به دست دیکتاتورهای تهران در کف خیابان کشته شد.

یاد او و دیگر آزادی‌خواهان فراموش نخواهد شد.

تولد آسمانیت مبارک، پویا