مهدی خزعلی همراه با تقی رحمانی و دیگران با خامنه ای همصدا شد:تظاهرات کار صهیونیست هاست.عمامه پرانی و فحش درست نیست

خیزش ملی در ایران نه تنها سران رژیم را غافلگیر کرده بلکه دوستداران و هواداران رژیم را نیز دچار سردرگمی نموده و همین امر سبب گردیده که همه این افراد چه در داخل چه در خارج از ایران با رژیم همصدا و همراه گردند در این امر که محرک اصلی این اعتراضات به حق ملت ایران که در نتیجه چهل و سه سال سرکوب و خفقان و همچنین فشار اقتصادی صورت گرفته است به زعم آنها توسط سرویس های اطلاعاتی خارجی و همچنین به گفته آنها صهیونیست ها به راه انداخته شده است.

خامنه ای طی دوره رهبری خود و حتی پیش از آن نیز همواره نقایص و فساد در داخل رژیم را به دشمنان خارجی نسبت می داد این بار نیز خیزش گسترده و ملی مردم را به اسرائیل و ایالات متحده و اروپا نسبت داد اما این بار او تنها نیست و کسانی که تا پیش از این نقش مخالفان رژیم را در داخل و خارج بازی می کردند نیز با او همصدا می گردند.

یکی از این افراد مهدی خزعلی است که طی سالهای گذشته با کمک رژیم بسیار تلاش گردید تا او را به عنوان مخالف رژیم جا بیاندازند اما امروز و با گسترده تر شدن تظاهرات مردمی و احتمال سقوط رژیم وی با خامنه ای همصدا شده و خیزش مردمی در ایران را به اسراییل که با عنوان صهیونیست ها و عربستان سعودی نسبت می دهد.

هوشنگ امیر احمدی که از حامیان رژیم اسلامی در ایالات متحده طی سالهای متمادی بوده نیز این تظاهرات و خیزش بزرگ مردمی در ایران را که جهان را به تحسین واداشته دست ساز گروهی معدود در ایران دانست.

تقی رحمانی فعال سیاسی ملی مذهبی و از حامیان اصلاح طلبان که همسر نرگس محمدی نیز با شعارهای مردمی بر علیه رژیم و همچنین پدیده عمامه پرانی مخالفت کرده و آن را مصداق خشونت طلبی دانست و از مردم خواست به جای مبارزه برای تغییر رژیم به فعالیت های مدنی بسنده کنند و به جای شعارهای تند بر علیه رژیم فقط شعار زندانی سیاسی آزاد باید گرد سر بدهند.

جالب توجه است ملت ایران بدون توجه به درخواست های حامیان رژیم در داخل و خارج هر روز بیشتر از پیش در میدان مبارزه حضور پیدا می کنند و خواست اصلی خود را نه فقط برداشتن حجاب اجباری بلکه براندازی رژیم ملایان در تمامیت آن اعلام می دارند.

مهدی خزعلی همچنین به بازگویی دروغ های خامنه ای پرداخت که مردم معترض اقدام به آتش زدن پرچم های مذهبی و برداشتن چادر از سر زنان محجبه نموده اند و این در حالی که این نیروهای سرکوبگر رژیم هستند که در خیابان ها بانوان و دختران را بر روی زمین کشان کشان دستگیر می کنند و جوانان را به گلوله میبندند.

مهدی خزعلی کشتار ملت ایران توسط رژیم را نادیده میگیرد اما عمامه پرانی و شعارهای مردم علیه خامنه ای و آخوندهای حکومتی را خشونت طلبی می داند.

لینک سخنان کامل مهدی خزعلی و همچنین تقی رحمانی در اختیار شما همراهان گرامی قرار دارد: