مولوی عبدالحمید:رئیس‌جمهوری باید از مذهب رسمی کشور یعنی شیعه باشد.یعنی اهل‌سنت نمی‌تواند رئیس‌جمهوری باشد

مولوی عبدالحمید اسماعیل‌زهی، در انتقاد از یکی از بندهای قانون اساسی، که نوشته است  رئیس‌جمهوری باید از مذهب رسمی کشور یعنی شیعه باشد گفت:  یعنی اهل‌سنت نمی‌تواند رئیس‌جمهوری باشد، که البته،  ما بر این اصل انتقاد داریم و معتقدیم این از مواردی است که جواب نداده و باید تغییر کند، اما در هیچ جای قانون اساسی مطرح نشده است که اهل‌سنت نمی‌تواند وزیر، معاون وزیر، معاون رئیس‌جمهوری یا استاندار و سفیر باشد.

امام جمعه اهل‌سنت زاهدان در مراسم نماز عید قربان، در انتقاد از روحانی گفت:  « دولت تدبیر و امید روحانی نیز نتوانسته است رضایت اهل‌سنت را جلب کند».

مولوی عبدالحمید اسماعیل‌زهی، افزود:  در دو دوره ریاست‌جمهوری حسن روحانی نه‌ تنها شایستگان اهل‌سنت در کابینه دولت مشارکت داده نشدند بلکه حتی پست مشاور رئیس‌جمهوری هم حذف شد.

مولوی عبدالحمید گفت:  «در آخرین سال دولت روحانی قرار داریم. جامعه اهل‌سنت گلایه‌‌هایی از دولت دارند که بنده این گلایه‌ها و درخواست‌ها را مطرح می‌کنم تا مسئولین بشنوند و برای آنها چاره‌ای بیندیشند».

او گفت: بیش از چهل سال است که از روی کار آمدن «انقلاب اسلامی» در ایران می گذرد.جامعه اهل‌سنت که دومین جمعیت کشور است همیشه در کنار مردم ایران بوده است و خواهد بود.اما در این مدت در هیچ دورانی نخبگان‌ اهل‌سنت را بکار نگرفته اند.

امام جمعه اهل‌سنت زاهدان افزود: از نگاه قانون اساسی حکومت اسلامی سایر مسئولیت‌ها برای اهل‌سنت منعی ندارند، اما متاسفانه در طول این چهل سال از شایستگان اهل‌سنت استفاده نشده است.

مولوی عبدالحمید گفت: اهل‌سنت ایران گلایه‌مند هستند که چرا با وجود اینکه خوب به صحنه آمدند و با انسجام به روحانی رای دادند تا به حقوق قانونی و شهروندی خود برسند و رایشان هم تاثیرگذار بود به طوری که برای همه آشکار شد که اهل‌سنت رأی برنده  روحانی در انتخابات بوده است، اما در دوره‌های دهم و یازدهم ریاست‌جمهوری اتفاق خاصی نیفتاد و حتی پست مشاور رئیس‌جمهوری که در گذشته وجود داشت نیز حذف شد.

او افزود:  «وزرای دولت حکومت ایران هیچگاه  توجه خاصی به اهل‌سنت نداشتند. جای اهل‌سنت در بدنه وزارتخانه‌ها و ادارات کل در مراکز استان‌های سنی‌نشین خالی است. در ادارات کل مناطق سنی‌نشین ممکن است از دویست یا سیصد نفر، پانزده یا بیست نفر اهل‌سنت باشند و دولت نتوانسته است رضایت اهل‌سنت را جلب کند و جامعۀ اهل‌سنت از این بابت از دولت گلایه دارد».