مُهر “انتخابات” لکه ننگی خواهد شد بر پیشانی صاحب شناسنامه؛ بهروز ستوده

نوشتار امروز من در افشای مضحکه‌ای که بر آن نام “انتخابات” نهاده‌اند و تا کنون در مورد دروغین بودن این نمایش مسخره، بسیاری از کنشگران سیاسی، فراوان گفته و نوشته‌اند، نیست. بلکه روی سخن من در این مختصر با آن دسته از مردم و رأی دهندگانی است که خود قربانی سیاست‌های حکومت اسلامی‌اند و حتی خود بدرستی میدانند که تمام بدبختی‌ها و گرفتاریهای کنونی مٌلک وملت ناشی از حکومت فاسد، ناکارآمد و جنایتکاری است که چهاردهه کشور ومردم را به گروگان گرفته و با نمایش انتخابات ادعای مشروعیت و حمایت مردمی میکند! و حیرت آور این است که چرا این دسته از مردم، با وجود این آگاهی باز در “انتخابات” جمهوری اسلامی شرکت می‌کنند و با پشت پازدن به ابتدائی ترین حقوق و وظیفه شهروندی خویش، نقش خود را تا حّد ابزار تبلیغاتی حکومت اسلامی پائین می‌آوردند. براستی چرا آن دسته از مردمی که خود جزو قربانیان دستگاه پلید ولایت فقیه‌اند و می‌دانند سرچشمه تمام مفاسد سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی و غیره، ناشی از ساختار ضدانسانی حکومت اسلامی و رهبران جنایتکار این نظام اصلاح ناپذیر است، با شرکت در “انتخابات”‌های جمهوری اسلامی، اینچنین دست به تحقیرخویش می‌زنند؟ چرا اینان ارزش وحرمت رأی خودکه معّرف شخصیت اجتماعی وسیاسی آنان است را این‌گونه به رایگان تقدیم حکومت ولایت فقیه می‌کنند و در خیمه شب بازی مشروعیت سازی برای حکومت دزدان و جنایتکاران با جیره خواران حکومتی واراذل واوباش این حکومت همراه وهم‌صدا میشوند؟

یکی از شگردهای جمهوری اسلامی از همان ابتدای به قدرت رسیدن تا به امروز برای کشاندن مردم به پای صندوق‌های انتخابات کاذب، استفاده از حربه تهدید و ایجاد ترس برای عدم شرکت در”انتخابات” بوده است. از همان نخستین خیمه شب بازی “انتخابات” جمهوری اسلامی، درمیان مردم شایع کردند که اگر کسی شناسنامه‌اش مٌهر انتخابات نخورد به عنوان “ضدانقلاب و طاغوتی” شناخته می‌شود و بعداً از نظر کار و تحصیل و مسافرت و غیره دچار مشکل خواهدشد. پخش چنین شایعه‌ای درمیان مردم، آن هم در شرایطی که هنوز ماهیت واقعی حکومت اسلامی و رهبرانش برای مردم ایران برملا نشده بود و بسیاری از مردم هنوز منتظر تحقق وعده‌های خمینی بودند و از طرف دیگر مشاهده قساوت و بیرحمی حکومت نوپای اسلامی که دسته دسته از دگراندیشان و مخالفان خود را اعدام می کرد و یا به زندان و شکنجه‌گاه می‌کشاند و درچنین فضای وحشت انگیزی، بسیاری از مردم و حتی مخالفان نظام نوپای اسلامی، برای مصون ماندن در مقابل فاشیسم اسلامی تازه به قدرت رسیده و هراس از برچسب ضدانقلاب و طاغوتی، راه تظاهر به هواداری از حکومت نوپای اسلامی و شرکت درنمایش‌های انتخاباتی و ممهور شدن شناسنامه‌های خود به مُهر “انتخابات” را درپیش گرفتند. بدین ترتیب حربه تهدید و ایجاد ترس و وحشت برای گسیل مردم درنمایش انتخاباتی، کار خودش را کرد و حکومت اسلامی موفق گردید با این حربه،  بسیاری را مجبور به تظاهر در هواداری از جمهوری اسلامی نماید!

با ورود جناحی از حکومت اسلامی به عنوان تعزیه گردان “انتخابات” بین خودی‌ها، جناحی که درتمام فجایع و جنایات سالهای پس ازانقلاب ۵۷ دست داشت، این بار با نام جعلی “اصلاح طلب”، شرکت در نمایش انتخابات برای بسیاری از مردم توجیه جدیدی تحت عنوان “انتخاب بین بد و بدتر” یافت، تا اینکه رسوایی این فرمول جدید برای کشاندن مردم به پای صندوق قلابی رأی در انتخابات سال ۸۸ و با به خاک و خون کشیدن کسانی که با لب‌های بسته شعارشان فقط “رأی من کو” بود به اوج رسید و مردم ایران با چشمان خود و با حیرت‌ دیدند که این حکومت داعشی حتی به آن دسته از پایه گذاران و رهبران جمهوری اسلامی که بخواهند پای خود را اندکی خارج از دایره ولایت مطلقه خامنه‌ای بگذارند، مغضوب و مطرود شده و در حبس خانگی قرار می‌گیرند! عوام‌فریبی‌های حسن روحانی، مٌهره امنیتی حکومت اسلامی، که برای فریب مردم خود را حقوق دادن و اعتدال گرا معرفی کرد و با شعار “ایجادفضای بازسیاسی و تضمین حقوق شهروندی” در داخل، و “بیرون آوردن ایران از انزوا و بازگرداندن کشور به جامعه جهانی” درخارج، چند صباحی تنور “انتخاب بین بد و بدتر” را گرم نگاه داشت، تا اینکه مردم ایران در خیزش ملی و سراسری دیماه ۹۶ با سردادن شعار “اصلاح طلب -اصولگرا، دیگه تمومه ماجرا”، نقطه پایانی نهادند بر نمایش مسخره “انتخابات” در جمهوری اسلامی.

و اما اینک در هفته‌های پایانی سال ۹۸ و چندروز مانده به انتصابات مجلس شورای اسلامی، در شرایطی که صدها خانواده ایرانی به دنبال اجساد عزیزانشان هستند که در خیزش آبان‌ماه و در اعتراض به گران شدن بنزین کشته شده‌اند، و هزاران خانواده ایرانی نیز به دنبال کسب خبر از عزیزانشان هستند که توسط نیروهای امنیتی حکومت ولایت فقیه دستگیر شده‌اند و در شرایطی که مردم ایران و جهان هنوز از فاجعه سرنگون کردن هواپیمای مسافربری با موشک سپاه پاسداران خشمگین‌اند، خامنه‌ای و تمام دار و دسته جمهوری اسلامی اعم ازآنان که درقدرت‌اند و آنان که از گردونه قدرت اخراج شده‌اند، با وقاحتی وصف ناپذیر، مردم ایران را به”شرکت پٌرشور” درنمایش بیعت و مشروعیت که چند روز دیگربه روی صحنه خواهد آمد فرا می‌خوانند!
خامنه‌ای وروحانی وتمام ارکان فاسد جمهوری اسلامی دریافته‌اند که شرکت مردم درنمایش انتخابات اسفند ماه به حداقل، در عمر ننگین حکومت اسلامی خواهد رسید. اینکه خامنه‌ای ملتمسانه ازمردم میخواهد “اگر از من هم خوشتان نمی‌آید در انتخابات شرکت کنید”، نشانه نهایت عجز و فروپاشی زودآیند جمهوری اسلامی است. درچنین شرایط حساس و سرنوشت سازی، شرکت در”انتخابات” اسفندماه به منزله بیعت با خامنه‌ای و مشروعیت بخشیدن به حکومت کسانی است که روزگار ایران و ایرانی را به تباهی کشانده‌اند. خامنه‌ای و روحانی و سه قوه سرکوب گر جمهوری اسلامی، نگران عدم شرکت ذوب شدگان در ولایت و جیره خواران خود در نمایش انتخابات نیستند، چرا که میدانند رأی آن توده بی قواره و مسخ شده را درهر شرایطی دارند، وحشت خامنه‌ای و همپالگی‌هایش ازعدم شرکت انبوه مردمی است که درسالهای اخیر همیشه به اغوای اصلاح طلبان خائن برای “انتخاب بین بد و بدتر”در نمایش انتخابات شرکت میکردند و بازار دستگاه‌های تبلیغاتی حکومت اسلامی را رونق می‌بخشیدند.

بر توده بی قواره و مسخ شده در پای منبر آخوندهای شیاد و همچنین اراذل و اوباش لباس شخصی و حقوق بگیر که افیون خرافات، تا مغز استخوانشان رسوخ کرده است و آخوندهای آدمکش آنان را مانند خمیر به هرشکلی که بخواهند درمی‌آورند و علیه هرکس و در هر کجا که بخواهند می‌شورانند و می سوزانند، حرجی نیست، اما از کسانی که به حقوق شهروندی پایمال شده خود واقفند و معنی انتخابات آزاد و حقوق انتخاب کننده و انتخاب شونده را میدانند و کسانی که می‌دانند پس از دو خیزش بزرگ دی‌ماه ۹۶ و آبان‌ماه ۹۸، جامعه و جنبش آزادیخواهانه مردم ایران وارد فاز جدید گذر از حکومت اسلامی شده است و کسانی که پس از ۴۱ سال تجربه زندگی در زیر سلطه حکومت آخوندهای معمم و مکلا به باور اصلاح ناپذیری حکومت اسلامی پی برده‌اند، انتظار نمی‌رود یکبار دیگر وارد بازی تکراری و مسخره “انتخاب بین بد و بدتر” شوند، چون‌که اکثریت مردم ایران به این نتیجه رسیده‌اند که سر تا پای حکومت ولایت، فاسد و فسادپرور است وضد ابتدائی ترین حقوق انسانی شهروندان ایرانی می‌باشد.

و اما سخن آخر،  خطاب به آن دسته از شهروندانی که هنوز مرعوب ترس و تهدید حکومت جهل و جنایت‌اند و هنوز نگرانند که نخوردن مٌهر انتخابات در شناسنامه آنان، مبادا در آینده برایشان دردسر ساز شود باید گفت که با وجود جمهوری اسلامی هیچ آینده روشنی وجود نخواهد داشت که نگرانش باشید. با وجود این حکومت و رهبران فاسد، فردا تیره تر از امروز خواهد بود و هیچ انسان عاقلی رأی به نکبت بارتر شدن زندگی فردای خود نخواهد داد. بدون یک ذره شک و تردید جمهوری اسلامی رفتنی است و عمرش به انتهارسیده است و هرکس که دراین دوران که اضمحلال و فروپاشی حکومت اسلامی آغاز شده است، در”انتخابات” پیش رو شرکت کند و رأی به مشروعیت و مردمی بودن این حکومت جنایتکار بدهد، در آینده‌ای نزدیک، جز پشیمانی و خواری عایدش نخواهد شد. کسانی که با شرکت در نمایش رسوای انتخابات می‌روند که مانند گذشته مٌهری در شناسنامه‌شان زده شود و از این طریق بر ترس خود غلبه کنند و به خیال خود حاشیه امنی برای زندگی خود و خانواده خود درست کنند، بهتر است بدانند که تا این حکومت فاسد و دین فروش در قدرت است، هیچ نوع امنیت فردی، اجتماعی، شغلی، تحصیلی و غیره برای شهروندان ایرانی وجود نخواهد داشت. این دسته از مردم مرعوب شده بهتر است بدانند مٌهر این دوره از “انتخابات” در هر شناسنامه، در فردایی که دور نیست، لکه ننگی خواهد شد بر پیشانی صاحب شناسنامه.

شرکت نکردن در نمایش بیعت و مشروعیت سازی برای حکومتی که غرق در خون پیر و جوان و کودک و زن و مرد این سرزمین است و در خانه ماندن و رأی ندادن، حداقل‌ترین و کم هزینه ترین دفاع از حقوق و وظیفه هر شهروند ایرانی است که میتوان بدان عمل کرد.
کوتاهی کردن در انجام حداقل وظیفه شهروندی، شایسته یک انسان ایرانی حقوق مدار نیست. امید است که یک نافرمانی مدنی سراسری در قبال مضحکه‌ای که بنام “انتخابات” در پیش است، اراده ملی ایرانیان را برای گذار از حکومت خون و جنون اسلامی به ظهور رساند و سرنگونی جمهوری اسلامی را سرعت بخشد.

 

3 دیدگاه‌

  1. لعنت خدا به این رژیم مظلوم کش و کسانی که در این انتخابات و انتخابات های دیگر حتی رای سفید هم بدهد به ایران و خودش خیانت کرده است خون فرزندان این ملت را نادیده گرفته و مهر انتخابات لکه ننگی بر شناسنامهاش باشد

  2. اگرمبنا برداشتن ویا بودن (( آزادی)) است که بنابراین همه تکلیف خودشان را میدانند ورای – بی- رای شعارشان خواهد بود. اگر مبنا برنداشتن ویا نبودن ((آزادی)) است که بفرمایید خودتان تخمین بزنید که چه خبری خواهد شد وچه کسانی ازقبل تعیین شده اند برای اشغال کرسی مجلس خبرگان ونمایندگی در این سیرک انتخابات فرمایشی وتبلیغاتی.

    • وقتی مردم سطحی به حقه بازی های رژیم نگاه میکنند و متوجه پدر سوخته بازی و بی شرافتی سران حکومت جبر زور نمیشوند تا کی میخوایی حق و نا حق کردن رو تحمل کنی !!! شرکت در انتخابات بی شرافتی محض هست از هر قشری که میخواهی باشی

Comments are closed.