مژده رکن اطلاعات ارتش اسرائیل: واکسن کورونا تا شش ماه دیگر به بازار می آید و در دسترس قرار می گیرد

رکن اطلاعات ستاد کل ارتش اسرائیل، که یکی از مهمترین نهادهای اطلاعاتی کشور است، ارزیابی می کند کند که حداکثر تا شش ماه دیگر، ساخت واکسن ضد کورونا به انجام خواهد رسید و این دارو به بازار خواهد آمد تا مردمان جهان را به تدریج از این کابوس برهاند. در حال حاضر در ده ها کشور جهان، و از جمله اسرائیل تلاش گسترده برای ساخت واکسن ادامه دارد و در چند کشور به مرحله آزمایش بالینی رسیده و امیدهای زیادی به وجود آورده است.

رکن اطلاعات ارتش اسرائیل که معمولا به ارزیابی های نظامی می پردازد، رویارویی با کورونا را نیز بخشی از دفاع از امنیت مردم اسرائیل می داند و از دوران آغازین این ویروس، جریان آن را ردیابی می کند.

در گزارشی که این نهاد به آگاهی همه وزیران کابینه رساند، آمده است که شرکت های بزرگ داروسازی جهان مبالغ کلانی را برای تولید واکسن و آزمایش بالینی آن اختصاص داده اند و آزمایش ها به خوبی پیش می رود و ارزیابی می شود که حداکثر تا شش ماه دیگر بتوان این واکسن را به بازار آورد و به صورت تدریجی در اختیار همگان قرار داد.

این ارزیابی، نه تنها در امر نجات جان انسان ها اهمیت دارد، بلکه دولت ها نیز برای برنامه ریزی دوران پس از کورونا به آن نیاز دارند.

در ارزیابی های سازمان ملل و بسیاری از کشورها آمده است که کورونا زیان بسیار سنگینی به اقتصاد جهان وارد آورده و باید برای جبران آن به برنامه ریزی دقیق پرداخت.

در ارزیابی ها گفته شده که ممکن است جبران کامل این آسیب های مالی ده سال به درازا انجامد.

اسرائیل هم اکنون در اوج دوم ویروس کورونا قرار دارد و شمار مبتلایان و قربانی ها به طور بیسابقه ای بالا می رود.

در شبانه روز اخیر هفت دیگر فوت کرده اند و یک هزار هشتصد تن بر شمار مبتلایان افزوده شده است. ظاهرا شمار مبتلایان در مقایسه با روزهای پیش از آن، پائین آمده، ولی هنوز بسیار نگران کننده است. در مجموع در اسرائیل هفتاد و یک هزار نفر به ویروس مبتلا شده اند که ۲۶ هزار نفر آن نیاز به معالجه دارند و ۳۲۰ تن در وضع دشواری قرار گرفته اند.

تا کنون در اسرائیل ۵۱۲ تن در اثر ابتلا به کورونا جان خود را از دست داده اند.