مکارم شیرازی از “رخنه یابی دشمن و قدرت های خارجی در حوزه علمیه قم” سخن گفت، ولی منظورش روحانیون بیرون از رژیم است

آیت الله ناصر مکارم شیرازی که یکی از ستون های معنوی رژیم کنونی به شمار می رود، ادعا کرد که “قدرت های خارجی در حوزه علمیه قم رخنه یافته و می کوشند سیاست های خود را در آن جا اِعمال کنند. گرچه این نخستین بار نیست که چنین ادعایی مطرح می شود، ولی تکرار آن از جانب یک آیت الله اعظمی نشان می دهد که حتی در مهمترین مراکز دینی رژیم، موقعیت حکومت تا چه حد ضعیف شده و صداهای مخالف به گوش می رسد.

آیت الله مکارم شیرازی از وزارت اطلاعات رژیم خواستار شد که عناصر مشکوک را شناسایی کند و به پاکسازی سیاسی و دینی در حوزه دینی قم بپردازد.

مکارم شیرازی که در دیدار با وزیر اطلاعات دولت رئیسی سخن می گفت، از جمله از او خواست که حضور دشمن و دشمنان خارجی را در حوزه علمیه قم شناسایی کرده و آن را ریشه کن سازد.

مکارم شیرازی به ذکر این واقعیت که حوزه علمیه قم مهمترین مرجع شیعه گری در داخل ایران است و حتی ادعای رقابت با نجف و کربلا را دارد، قدرت های خارجی می کوشند در آن جا نفوذ یابند و طلبه را به بیراهه بکشانند.

آگاهان می گویند: آن چه که مکارم شیرازی “رخنه یابی دشمن و قدرت های خارجی” می نامد، در واقع پرورش یافتن یک مکتب فکری است که نباید تا این حد رفتارهای حکومت را به رنگ مذهبی آن به مردم خوراند، زیرا شکست های پی در پی حکومتی که به نام دین، اِعمال قدرت می کند، موجب بدنامی دین و دوری مردم از آن می شود.

آیت الله مکارم شیرازی خطاب به وزیر جدید اطلاعات گفت که باید بازوهای اطلاعاتی خویش در شهر مذهبی قم را قوی تر سازد و در راه آن چه که “توطئه دشمن و قدرت های خارجی” نامید، با جدیت بیشتری فعالیت کند.

این سخنان مکارم شیرازی، در واقع همان گفته های سپاهی مجتبی ذوالنور در مجلس شورای اسلامی، هنگام رای گیری در مورد وزیر جدید اطلاعات عنوان شد.

آشنایان امور ارزیابی می کنند که بخشی از وضعی که در حوزه علمیه قم حکمفرما گردیده، ناشی از رقابت های موجود پیرامون رسیدن به مقام مرجعیت می باشد. آن روحانیونی که در خط رژیم نیستند، با ابراز مخالفت ها و حتی کارشکنی در مسیر رسیدن به مقام “آیت الله العظمی” روبرو می شوند. برخی از این روحانیون نسبت به عملکرد علی خامنه ای روشی انتقادی دارند و از این رو ماموران خامنه ای در حوزه علمیه می کشوند تا آن جا که می شود، از پیشرفت مذهبی آن ها جلوگیری کنند.

حامیان خامنه ای این گونه روحانیون را “سکولار” توصیف می کنند و این در حالی که آن روحانیون خواهان کاهش دخالت دادن استدلالات دینی در رفتارهای شکست خوردۀ حکومت هستند.

به گفتۀ کارشناسان، گروهی که رژیم علی خامنه ای آن را “دشمن و عامل خارجی” می نامد، گروهی از روحانیون سنتی قم هستند که می گویند حوزه علمیه باید به ماهیت پیشین و سنتی خود باز گردد و از دخالت در امور سیاسی دوری جوید.  آن ها می گویند که دین نباید به ابزاری در دست حکومت مبدل گردد.

یکی از از این روحانیون، آیت الله علوی بروجردی نام دارد که نوه آیت الله العظمی بروجردی معروف است. آیت الله شبیری زنجانی را نیز می توان در این ردیف قرارداد.