میدل ایست آی: «رژیم ایران از شش سال پیش با طالبان به توافق رسیده و آموزش جنگی می داد»

یک نشریه خبری اینترنتی به نام “میدل ایست ای” از بخش دیگری از همکاری‌های رژیم ایران و طالبان افغانستان در سال های اخیر پرده برداشت و نوشت: رژیم ایران از شش سال پیش با طالبان به توافق رسیده بود که در کارزاری به هدف خروج سربازان آمریکایی از افغانستان و کشتن و آسیب رساندن به آنان، به طالبان کمک‌های مالی و تسلیحاتی برساند و در مقابل، طالبان تعهد کنند که در تلاش خود برای به دست گرفتن قدرت در افغانستان، به اقلیت بزرگ شیعه در آن کشور اسیبی نرسنانند.

در یک هفته ای که از تسلط کامل طالبان بر افغانستان و تسلط ده روز پیش بر شهر هرات محل سکونت یک اقلیت بزرگ شیعه می گذرد، هیچ مورد آسیب رسانی به شیعیان در افغانستان گزارش نشده و در هفته‌ای که گذشت، شیعیان کابل و شهرهای دیگر آئین عزاداری عاشورا را در امنیت برگزار کردند.

میدل ایست آی در ادامه گزارش خود نوشت که به دنبال این توافق بود که قاسم سلیمانی دستور داد چریک‌های طالبان در داخل ایران مورد آموزش جنگی قرار گیرند.

رژیم ایران همچنین تعهد کرد که نیروهای فاطمیون را به افغانستان باز نگرداند. رژیم ایران با پرداخت حقوق ماهیانه، هزاران تن از شیعیان افغانستان را بسیج کرده و زیر نام “لشگر فاطمیون” پس از گذاراندن یک دوره آموزشی، به سوریه فرستاده بود تا در کنار سپاه قدس و به هدف استقرار در سوریه بجنگند. این نیرو کارآیی چندانی نداشت و تصور نمی رود که اکنون همچنان در سوریه فعال باشد.

طالبان بیم داشتند که اگر این افراد تعلیم دیده از جانب رژیم ایران به افغانستان بازگشت داده شوند، یک نیروی خصم در برابر طالبان به وجود خواهند آورد. ولی به نوشته میدل ایست ای، رژیم ایران تعهد کرد که این جنگجویان شیعه را به افغانستان باز نگرداند.

با آن که رژیم ایران تضمین گرفته که به حضور آن کشور در افغانستان تعرضی نشود، ده روز پیش همه کارمندان دیپلماتیک ایران در افغانستان، از طریق فرودگاه کابل تخلیه شدند و همه کنسولگری‌ها و همچنین سفارتخانه در کابل بسته است.

برخی تحلیلگران می‌گویند که رژیم ایران با نگرانی رویدادهای افغانستان را دنبال می‌کند و نگران است که آینده روابط طرفین، و همچنین قول و تعهدی که طالبان به ایران و شیعیان داده اند چه خواهد شد.

تلاش طالبان برای اخراج سربازان آمریکایی از افغانستان موجب خشنودی عمیق رژیم ایران است، ولی آینده شیعیان افغانستان و همچنین مساله گروه سیاسی موسوم به “خراسان بزرگ” موجب نگرانی رژیم است.

آخوند رئیسی در روزهای گذشته با روسای جمهوری روسیه و چین برای ایجاد هماهنگی درباره رویدادهای افغاستان گفتگو کرد. ولی دو عامل عمده دیگر در تحولات آینده افغانستان، دولت اسلامگرای اردوغان در ترکیه و همچنین دولت اسلامی پاکستان است.