میشل بارنیه گفت:قاطعانه با پیشنهادی که خانم ترزا می درباره توافق های آینده داده است مخالف است

میشل بارنیه مذاکره کننده ارشد اتحادیه اروپا در امور خروج بریتانیا از این اتحادیه می گوید قاطعانه با پیشنهادی که خانم ترزا می نخست وزیر بریتانیا درباره توافق های آینده داده است مخالف است.

این مسئول مذاکرات درباره برکزیت می‌گوید بریتانیا نمی‌تواند تکه‌هایی از عضویت اتحادیه اروپا را بردارد و بقیه را رد کند.

صبح یکشنبه نخست وزیر بریتانیا گفته بود که بر سر طرح دولت برای نحوه خروج از اتحادیه اروپا و توافق های بعد از آن کوتاه نخواهد آمد.

ولی مذاکره کننده ارشد اتحادیه اروپا می گوید طرح دستورالعمل های مشترک برای کالاها و بدون در نظر گرفتن خدمات خلاف منافع این اتحادیه می باشد.

طرح خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا موسوم به برکزیت تابستان دو سال پیش در همه پرسی رای آورد و در حال حاضر مقام‌های بریتانیا با مقام‌های اتحادیه اروپا در مذاکرات هستند تا نحوه اجرای این خروج و توافق‌های بعد از آن را تعیین کنند.

قرار است بریتانیا از روز ۲۹ مارچ یعنی کمتر از هفت ماه دیگر از اتحادیه اروپا خارج شود اما  هنوز مشخص نیست که پس از آن رابطه بریتانیا با اتحادیه اروپا چطور خواهد بود.

میشل بارنیه مذاکره کننده ارشد اتحادیه اروپا در اموربرکزیت  گفته است زیست بوم خود ما در طول چند دهه گذشته رشد کرده است شما نمی توانید با انتخاب چند قطعه با آن بازی کنید.

آقای بارنیه قبلا هم درباره طرح نخست وزیر بریتانیا برای نحوه خروج از اتحادیه اروپا انتقاد کرده بود اما منابع نزدیک به او به بی‌بی‌سی گفته بودند که هیچ وقت تا این اندازه صریح نبوده است.

در پاسخ  دولت بریتانیا گفته است که طرح‌هایش برای ترک اتحادیه  اروپا دقیق و عمل گرایانه است و هم برای بریتانیایی‌ها و هم برای اتحادیه اروپا مفید خواهد بود.

طرح پیشنهادی نخست وزیر بریتانیا که چون در اقامتگاه تابستانی درککرز  ارائه شده است به همین نام معروف شده که در ماه ژوئیه معرفی شد و در پی آن دیویس  وزیر امور خروج از اتحادیه اروپا و بوریس جانسون وزیر پیشین خارجه کناره‌گیری کردند.