میشل عون با آن که همدست حکومت ایران محسوب می شود، گفت: «لبنان نیز در آینده با اسرائیل صلح می کند»

با آن که رژیم ایران در کشور لبنان نفوذ بسیار دارد، و حزب الله قدرتمندترین نهاد سیاسی و نظامی در آن کشور محسوب می شود، پرزیدنت میشل عون رئیس جمهوری لبنان، دور ندانست روزی را که کشور وی نیز به روند صلح با اسرائیل بپردازد.

این موضوع از جانب رئیس جمهوری لبنان، در حالی بیان می شود که او به عنوان یک مسیحی مارونی، از همدستان حزب الله محسوب می شود و با حکومت اسلامی ایران روابط بسیار نزدیکی دارد.

به دنبال انفجار بزرگ در بیروت، بسیاری از اهالی لبنان به خیابان ها آمده و حزب الله و رژیم ایران را مسئول این فاجعه شناختند و خواهان خلع سلاح حزب الله شدند. اکنون رئیس جمهوری لبنان نیز در اقدامی که بی تردید موجب خشم حزب الله می شود، از احتمال صلح بین کشور خود و اسرائیل سخن می گوید.

اسرائیل و لبنان، هرگز هیچ اختلاف یا نزاعی نداشته اند و همیشه آماده صلح با یکدیگر بودند. ولی رژیم ایران گروه چریکی حزب الله را در لبنان برپا ساخت و کوشید آن کشور را به دشمن اصلی اسرائیل و پایگاه دست اندازی علیه اسرائیل مبدل سازد.

به دنبال این فتنه گری ها بود که ارتش اسرائیل ناچار گردید دو بار وارد لبنان شود تا بتواند زیرساخت تروریستی حزب الله را نابود کند.

گرزیدنت عون در یک مصاحبه تلویزیونی در پاسخ به این پرسش که آیا ممکن است روزی لبنان نیز به پیروی از اقدام امارات عربی متحده، با اسرائیل به صلح برسد، گفت: «این احتمال کاملا وجود دارد. لبنان هیچ نزاعی با اسرائیل نداشته و ندارد ولی مشکلاتی بین دو کشور موجود است که ابتدا باید آن ها را حل کرد»

رئیس جمهوری لبنان به ماهیت این مشکلات اشاره ای نکرد. ولی آگاهان می گویند که منظور او اختلاف با اسرائیل بر سر حاکمیت بر چند نقطه کوچک در خط مرزی دو کشور می باشد – که به آسانی قابل حل است.

 

حکومت ایران حدود سی و هشت سال پیش، حزب الله را با این هدف در لبنان برپا کرد که آن کشور را به پایگاه تعرض به اسرائیل به هدف نابودی این کشور مبدل سازد. بسیاری از مردم لبنان اکنون می گویند که این سیاست رژیم ایران، موجب بدبختی مردم لبنان شده است.