میکائیل کلور سفیر آلمان اعلام کرد که ساز و کار ویژه  اتحادیه اروپا برای تجارت با ایران تا چند روز آینده نهایی خواهد شد

آلمان اول بهمن ماه مجوز شرکت هواپیمایی ماهان را برای فعالیت در آن کشور لغو کرد وزیر خارجه آلمان گفته که لغو مجوز هواپیمایی ماهان از نظر مسائل امنیتی ضروری بود

میکائیل کلور سفیر آلمان در تهران در دیدار با نایب رئیس مجلس ایران اعلام کرد که ساز و کار ویژه  اتحادیه اروپا برای تجارت با ایران تا چند روز آینده نهایی خواهد شد.

فرانسه نیز هفته قبل خبر داده بود که ساز و کار ویژه به زودی به کار خواهد افتاد ولی مدتی نیاز به وقت است تا این طرح به طور کامل اجرا شود .

بر اساس گزارش مجلس ایران علی مطهری در این دیدار گفته است که تا کنون از طرف اروپا اقدام مناسبی برای حفظ برجام انجام نشده است .

منابع مطلع در اتحادیه اروپا نیز می گویند پس از ثبت رسمی ساز و کار ویژه این اتحادیه برای تجارت با ایران جمع بندی شورای اروپا در مورد مسائل مرتبط با ایران احتمالا به تصویب خواهد رسید .

مطهری نایب رئیس مجلس در این دیدار همچنین از  آلمان خواست که درتصمیم خود درباره لغو مجوز پروازهای هواپیمایی ماهان به این کشور تجدید نظر کند.

آلمان اول بهمن ماه مجوز شرکت هواپیمایی ماهان را برای فعالیت در آن کشور لغو کرد وزیر خارجه آلمان گفته که لغو مجوز هواپیمایی ماهان از نظر مسائل امنیتی ضروری بود.