می‌خواهند ایران را افغانستان کنند.تفسیر سیاسی هفته؛نوشته،منشه امیر

از روز نخست هدف شان و نیت شان و قصدشان و امیدشان آن بود که ایران را به یک افغانستان مبدل کنند.

این کشور باستانی و دارای فرهنگ شکوفا و در آستانه پیشرفت به سوی تمدن امروزی جهان را می‌خواستند افغانستان کنند…

شاید مقداری نیز موفق شدند اما امروز عجله می‌کنند و شتاب شان بیشتر شده است و احتمال دارد که علی خامنه ای خود را در آستانه مرگ می‌بیند و می‌خواهد پیش از آنکه از این دنیا برود به هدف خود به طور کامل برسد می گویند که نیت او و آرزوی او این است که به عنوان یکی از رهبران بزرگ اسلام در تاریخ مسلمانان ثبت گردد و حساب آن را ملت ایران باید بپردازد و در این زمینه هیچ مصالحه و گذشت و تعاملی وجود ندارد.

علی‌خامنه‌ای می‌خواهد ایران افغانستان شود تا حدودی هم به این هدف رسیده است اما ایرانی افغانی نیست و این اجازه را نخواهد داد.

آنچه که به نام روز دانشجو در ایران برگزار کردند نشان داد که آنها دانشجو را چگونه می‌بینند و از او چه انتظاری دارند و چگونه می خواهند از دانشجو به عنوان یک ابزار به عنوان پیشبرد سیاست‌های خود استفاده کنند.

آنها می گویند دانشجو تا هنگامی قابل احترام است و باید از او پشتیبانی کرد که در راه هدف های حکومت ایران و اجرای این هدف ها بسیج شوند و کوشش کنند و اگر بخواهند غیر از این باشد او را باید سرکوب کرد.

به یاد  داریم که روح الله خمینی تلاش کرد از دانشجویان و توان و آرزوی آنها و آرمان‌های آن‌ها بیشترین سوء استفاده را کند تا بتواند حکومت خود را تحکیم بخشد.

آن راهپیمایی‌ها را که زیر نام اتحاد حوزه و دانشگاه برگزار شد به خوبی به یاد داریم…

اما از همان لحظه‌ای که دانشجویان بیدار شدند که فریب خورده اند و از همان زمانی که آنها خیزش کردند و گفتند با این نظام سازگاری ندارند سرکوب  آنها آغاز شد.

روح الله خمینی در نطقی گفته بود که دانشجو و دانشگاه خطرناک ترین مکان علیه اسلام و تلاش برای برقرار ساختن حکومت اسلامی هستند.

وی گفته بود که دانشگاه خطرناک است و آنچه را که در دانشگاه می آموزند ملت را به گمراهی می برد و جوانان را فریب می دهد و آنها را از اسلام دور می‌کند و به تمدن امروزی دنیای غرب نزدیک می‌سازد.

نه ما این را نمی خواهیم ما می خواهیم همه چیز در ایران اسلامی شود…

کدام اسلام؟

اسلامی که در ۱۴۰۰ سال پیش برقرار شد و قواعد و قوانینی را برای دنیای بربریت آن زمان به نسل بشر اهدا کرد که امروز نیازهای دیگری در کار است و شیوه زندگی عوض شده  و معنویات و ارزشها دگرگون شده و آن قوانین گذشته به درد امروز نمی‌خورد و باید با نیازهای امروزی تطبیق داده شود.

آنها تلاش بسیار کردند که دانشگاه را خنثی کنند.

برخی از درس ها را حذف کردند و بین دانشجوی پسر و دانشجوی دختر دیوار گذاشتند و یا پرده کشیدند درست مثل افغانستان گرچه هنوز در حکومت اسلامی ایران به دختران اجازه می دهند که به مدرسه بروند و از آنجا وارد دانشگاه شوند و هنوز کاملا افغانستان نشده اند اما در راه است…

در راه است به خاطر آن که می خواهند کتاب های درسی مدارس ایران را بار دیگر تغییر دهند.

دستور داده اند هر آنچه را که در وصف تمدن غرب گفته شده و همه آنچه را که درباره زندگی امروز و ارزش ها و معنویات امروز بیان گردیده حذف کنند. از روز اول فریاد مرگ بر آمریکا و مرگ بر تمدن غرب را سر دادند.

چرا؟

به خاطر آن که تمدن امروزی دشمن آنها و یا مانع پیشرفت هدف های دینی تعصب گرایانه آنها می باشد و باید حذف شود و اجازه ندهند که این مطالب در مدارس تدریس شود و دانش‌آموزان را گمراه کند.

درست مثل افغانستان طالبان …

اکنون میخواهند ده‌ها هزار نفر طلبه را به عنوان دبیر و آموزگار وارد مدارس کنند.

آنها چه می توانند به دانش‌آموزان بیاموزند؟!

چیزی که خود ندارند  چرا که آنها درس حوزوی خوانده اند و از دنیای امروز و علم امروز و دانش امروز کوچکترین آگاهی ندارند و بی سواد هستند.

البته به سواد شرعی آنها توهین نمی کنیم شاید آن را خوب می‌دانند اما در درس های امروزی و در اطلاعاتی که باید به دانش آموزان بدهند بی سواد هستند و چیزی ندارند و این همان دانشجویان و دانش آموزانی هستند که حکومت ایران می‌خواهد تربیت کند.

فقط در راه باورهای قدیمی و  فقط در راه اجرای نیت هایی که میگویند: کشته شوید و بکشید و جهان را یک جهان جنگ و جدال ابدی می دانند و نه آن که صلح و صفا و آرامش و همزیستی در آنجا برقرار شده باشد.

خامنه ای ممکن است احساس می کند که دارد می میرد و عجله دارد و شتاب دارد و باید هرچه زودتر  ایران را به یک سرزمین کاملاً دینی و آن هم دین کاملاً تعصب گرایانه گذشته مبدل کند.

شتاب دارد مانند طالبان…

و یک نکته دیگر…

حکومت قطر… آنهایی که خود را مسلمان متعصب نیز می‌دانند آمده است و تمام مطالب یهودی ستیزانه در کتاب‌های درسی را و تمام آنچه را که علیه اسرائیل نگاشته شده است حذف می کند.

قطر می خواهد به دنیای متمدن بپیوندد…

قطر درک کرده است که تاکنون راه اشتباه می رفته است اما در حکومت اسلامی ایران به دستور علی خامنه‌ای می‌خواهند مطالب بیشتری را علیه بشریت و علیه ارزش‌های معنوی و علیه تمدن غرب وارد کنند.

به یک سخن دیگر حکومت ایران پس می رود و این در حالی که کشورهای اسلامی دیگر می‌خواهند پیش بروند و خود را با زندگی امروزی و با ارزش های امروزی تطابق دهند و از خصومت و ستیز و جهاد دست بردارند.

آنها می خواهند زندگی کنند و مردم شان از آسایش و آرامش برخوردار باشند اما در حکومت ایران درست در مسیر معکوس حرکت می کنند.

و در زمینه دیگر نیز احساس می‌شود که آنها سرکوب را افزایش داده‌اند و عجله را بیشتر کرده اند و آن مسئله زنان است.

وزیر کشور حکومت اسلامی می‌گوید که زنان خطرناک هستند و ممکن است باعث فروپاشی رژیم شوند.

فراموش نکنیم که روح الله خمینی گفته بود که دانشگاه خطرناک است و ممکن است عقاید دینی آنها نیز متزلزل سازد بنابراین دانشگاه ها را اگر امکان دارد ببندید و زنان را سرکوب کنید.

فراموش کرده اند که زن ایرانی زن طالبانی نیست و مقاومت خواهد کرد.

در واقع می توان گفت که یکی از بیشترین مقاومت های انسانی در ایران امروزی را زنان هدایت می کنند.

شاید به علت این که سرکوب آنها و سلب حقوق مدنی از آنها بسیار بیشتر و قوی تر از دیگران بوده است و از مردان بوده اسن.

اما زنی ایرانی همیشه یک انسان مبارز بوده است…

آنها می بینند که در دنیای خارج از ایران زنان به چه دستاوردهایی رسیده اند مگر زن ایرانی کمتر از آنها است؟!

باز ببینید که در افغانستان طالبان نیز  زنان چه تلاشی می کنند و چه مبارزه ای را به راه انداخته اند و این است که وزیر کشور حکومت ایران می گوید که آنها را سرکوب کنید و نگذارید زبان درازی کنند و همچنین می‌گوید که اول سرکوب کنید و بعد آنها را برای اجرای هدفهای رژیم به اسارت خود درآورید و آنها را مطیع و وسیله سازید.

درست مثل طالبان…

حکومت ایران که  خجالت می کشید با طالبان دست اتحاد و همکاری بدهد و شاید هم چنین همکاری به یک دشمنی طالبان علیه حکومت ایران مبدل می شد و هنوز هم این خطر وجود دارد که طالبان در آینده یک رقیب و دشمن سرسخت حکومت اسلامی ایران شوند آمد و همصدا با کشورهای غربی گفت که در افغانستان باید حکومت فراگیر برپا شود یعنی تمام طیف ها از دینی تا غیر دینی و از چپ تا راست و از آزادیخواه تا دیکتاتوری پرست در آن شرکت داشته باشند و همه جوامع و طوایف افغان باید در این کابینه که  برپا می شود حضور و نماینده داشته باشند.

این را حکومت ایران از دولت طالبان خواستار گردید تا به اصطلاح همنوا و همخوان دنیای غرب باشد و پاسخ طالبان را شنیدید…

طالبان گفتند که اول خودتان شروع کنید…

خودتان یک حکومت انحصاری دارید و هیچ یک از طیف های سیاسی دیگر را در این حکومت امکان سخن گفتن و یا شراکت نداده‌اید…

چگونه شما انتظار دارید که در افغانستان حکومت فراگیر باشد اما خودتان دیکتاتوری مطلق برقرار کرده‌اید؟!

این جواب طالبان به علی خامنه ای و سران حکومت ایران بود…

نه آنکه بخواهیم از این شیوه طالبان استقبال کنیم و به آنها آفرین بگوییم.

آنها دیکتاتور هستند…

آنها تعصب دارند و می خواهند که افغانستان را به دوران عصر حجر بازگردانند و زنان را سرکوب کنند و دانش و دانش پژوهی را منسوخ سازند و آزادی‌ها را به طور کامل از میان بردارند و زن را به گوشه آشپزخانه بفرستند که برود و آشپزی کند و بچه داری کند و لذت مرد را تامین کند این وظیفه زن از دید طالبان است.

اما آیا فراموش کرده اید که در سال‌های نخست به قدرت رسیدن حکومت اسلامی در ایران نیز همین حرف‌ها را می‌گفتند و هنوز هم می‌گویند و برخی آخوندها هستند که حتی یاد می دهند به زنان که چگونه  باید و وظیفه دارند لذت مرد را تامین کند…

بله آنها می خواهند ایران افغانستان شود… افغانستان طالبان

و در این هیاهو گله داریم از کشورهای غربی و از دنیای متمدن که چرا در برابر حکومت اسلامی ایران ساکت نشستند؟!

اگر در افغانستان باید حکومت فراگیر باشد و اگر در افغانستان باید تبعیض و سرکوب زنان متوقف شود و اگر در افغانستان باید از اندیشه واهی تسلط بر جهان اسلام  صرف نظر کنند حکومت ایران هم همین را می خواهد در همین راه و جهت و راستا حرکت می‌کند.

چرا در برابر حکومت ایران ساکت نشسته اید و چرا خاموش مانده اید و چرا از حقوق ملت ایران دفاع نمی کنید؟

ایران از نظر غرب و از نظر دنیای متمدن در موقعیت استراتژیک بسیار مهم تری از افغانستان قرار دارد.

حکومت ایران  می خواهد بر خاورمیانه مسلط شود و فتنه‌گری می‌کند.

چرا دنیا در برابر آن ساکت می‌نشیند؟!

چرا این واقعیات را دنیای غرب نمی‌داند؟!

ما از دولت چین گله‌ای نداریم آن هم دست کمی از حکومت ایران در مورد آنچه که به حقوق انسانی مربوط می‌شود ندارد…

حتی از روسیه نیز انتظاری نداریم در آنجا نیز هرج و مرج و سرکوب ادامه دارد و هیچ توقعی نداریم…

اما توقع ما از کشورهای اروپایی است و از ایالات متحده است که چرا یک سیاست قاطع در برابر حکومت ایران در پیش نمی‌گیرند و چرا به یاری ملت ایران نمی آیند؟!

آیا به خاطر پول است و به خاطر تجارت است؟

باور کنند که اگر روزی ایران به آزادی بازگردد و به شکوفایی مراجعت کند و بتواند  بیشتر تولید کند قطعاً بیشتر نیز مصرف خواهد کرد و داد و ستد بین ایران و کشورهای اروپایی و دنیای غرب می‌تواند بسیار بیشتر باشد.

نجات ملت ایران به سود مالی کشورهای غربی نیز خواهد بود.

آیا آنان به این نکته پی خواهند برد؟

آیا از ملت ایران حمایت خواهند کرد؟

اورشلیم؛ شنبه ۲۰ آذر ۱۴۰۰  -۱۱ دسامبر ۲۰۲۱