نائب‌رئیس کمیسیون امنیت ملی:  به امارات توصیه می کنم  هر چه زودتر از توافق با اسرائیل منصرف شود

عباس مقتدایی نائب‌رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با محکوم کردن رفتار امارات در عادی‌سازی روابط دوستانه و صلح آمیز با اسرائیل گفت:  امارات منافع دراز مدت را فدای هوس‌های روزمره نکند.

این نایب‌رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس در ادامه افزود: ایالات متحده و اسرائیل به دنبال این هستند تا با بهره گیری از امارات و کشورهای ضعیف عربی به منافع میان مدت و درازمدت دست یابند.

او ادعا کرد: محاسبات ما نشان می دهد که آمریکا و اسرائیل نتیجه معکوس خواهد گرفت زیرا روند بیداری ملت های مسلمان همچنان زنده است و درون ملت های مسلمان در حال جنب و جوش است و عادی سازی روابط با اسرائیل  از سوی دولت های عربی به این روند در ملت‌های مسلمان شدت خواهد بخشید.

مقتدایی گفت: فعالیت دولت‌های عربی هم‌راستا با آمریکا و اسرائیل، سبب تحرک بیشتر ملت ها برای مخالفت با چنین دولت هایی خواهد شد؛ بنابراین، تحلیل‌ها و ارزیابی‌ های دقیق میدانی نشان می‌دهد هر چه فشار دولت‌های عربی برای عادی‌سازی روابط با اسرائیل گسترش پیدا کند، ملت‌های مسلمان عرب دستاورد کردن دولت ها با تبدیل کردن نهضت به انقلاب مصمم‌تر خواهند شد.

حکومت ایران از اتحاد و روابط کشورهای عربی با اسرائیل به شدت هراس دارد چرا که موقعیت خود را در منطقه از دست داده و دیگر نمی تواند مانند گذشته با استفاده از گروه های ترور خود به بهانه گسترش اسلام سایر کشورها را بهراساند.