نادیا مراد دختر کرد ایزدی و دنیس مک کوئیل برندگان جایزه صلح نوبل ۲۰۱۸ شدند

نادیا مراد  دختر کرد ایزدی است که سفیر صلح سازمان ملل شده و اکنون جایزه صلح نوبل را دریافت کرده است

نادیا مراد و دنیس مک کوئیل برندگان جایزه صلح نوبل ۲۰۱۸ شدند.

نادیا مراد زن کرد ایزدی و فعال حقوق بشر ودنیس مک کوییل نگاهی پزشک اهل جمهوری دموکراتیک کنگو به دلیل تلاش برای پایان دادن به استفاده از خشونت جنسی در جنگ جایزه صلح نوبل امسال را دریافت کردند.

نادیا مراد  دختر کرد ایزدی است که سفیر صلح سازمان ملل شده و اکنون جایزه صلح نوبل را دریافت کرده است.

نادیا مراد از جمله دختران ایزدی بود که ماه ها در دست گروه تروریستی داعش اسیر بود و به گفته او بارها توسط اعضای این گروه به او تجاوز جنسی شده بود.

بعد از آزاد شدن و نجات نادیا مراد از دست گروه تروریستی داعش فعالیت های حقوق بشری و مبارزه بر علیه خشونت جنسی در جنگ را ادامه داد وسفیر صلح سازمان ملل شد.

این دختر کرد ایزدی موفق به دریافت جایزه صلح نوبل سال ۲۰۱۸ گردید.