نامه اساتید دانشگاه علوم پزشکی مشهد: «همین امروز مشهد را به طور کامل تعطیل کنید، فردا دیر است»

جمعی از اساتید دانشگاه علوم پزشکی و پزشکان شهر مشهد، در نامه‌ای خطاب به استاندار خراسان رضوی و تولیت آستان قدس رضوی، خواهان تعطیل فوری و کامل مشهد به دلیل “وضع فاجعه‌ آمیز” کرونا شدند.

اساتید دانشگاه علوم پزشکی و پزشکان شهر مشهد در نامه خود با بیان اینکه “مدت‌هاست هشدار می‌دهیم که اگر ‌شهر به صورت کامل تعطیل نشود، فاجعه‌ای در راه است”، نوشتند: «چطور باید بگوییم که ظرفیت تخت‌های بیمارستانی مشهد در حال اتمام است و به زودی حتی فضای بستری و بیمارستانی کافی برای پذیرش سیل عظیم بیماران را نخواهیم داشت.»

آنها در نامه خود با تاکید براینکه «کادر درمان خسته و فرسوده شده‌اند و رمقی ندارند»، افزودند: «چرا همه فکر می‌کنند که تنها باید با فشار بر سیستم درمان در آخرین حلقه از این زنجیره معیوب کار را مدیریت» کرد.

اساتید دانشگاه علوم پزشکی و پزشکان شهر مشهد در نامه خود با اشاره به اینکه از زمان شیوع کرونا «بسیار آموخته‌ایم و بسیار آزموده‌ایم»، تاکید کردند که «آزموده را آزمودن خطاست، تا کی باید شاهد از دست دادن عزیزان و همکاران‌مان باشیم.»

آنها نوشتند که «سکوت مسئولین به قدری عمیق است که گویی شنیدن خبر درگذشت روزانه بیش از ۳۰۰ نفر از مردم عزیزمان، جزیی از اخبار روزانه‌ای است که دیگر هیچ حساسیتی در ایشان ایجاد نمی‌کند.»

اساتید دانشگاه علوم پزشکی و پزشکان شهر مشهد با بیان اینکه «تاکی باید نظاره‌گر داغ و ضجه‌های فرزند و مادر و پدر و خواهر و برادر و همسرانی باشیم‌ که می‌شد امروز در کنار عزیزان‌شان باشند»، به مقام‌های خراسان رضوی و مشهد هشدار داد که «فاجعه در راه است، اگر امروز شهر را تعطیل نکنید، فردا خیلی دیر است.»