“نانو ماهواره” اسرائیلی – ایتالیایی، با انجام آزمایش های علمی، به تولید داروهای جدید یاری خواهد رساند

دانشمندان اسرائیلی و ایتالیایی در یک تلاش مشترک و موفقیت آمیز ماهواره بسیار کوچکی به فضا فرستادند که قادر است از طریق فرمان از راه دور، یک رشته آزمایش های علمی در زمینه پزشکی، زیستی و شیمیایی انجام دهد که نتایج آن می توان کمکی به پیشبرد دانش درمانی باشد.

“نانو ماهواره” به سفینه های فضایی اطلاق می شود که بسیار کوچک و سبک هستند، ولی از قدرت عملیاتی بالایی برخوردار می باشند.

این نانو ماهواره، طوری برنامه ریزی شده که میتواند به طور خودکار و از طریق نظارات از راه دور، آزمایش های تعیین شده را انجام دهد و نتایج به دست آمده را به کره زمین بفرستد.

این ماهواره که دیدو نام گرفته، سپیده دم امروز (پنجشنبه) به فضا فرستاده شد.

اسرائیل در ساخت ماهواره های بسیار کوچک و سبک، مقام نخست را در جهان دارا می باشد.

نهادهای علمی در اسرائیل و ایتالیا سهم مشترکی در ساخت و فرستادن این ماهواره دارند و یک شرکت اسرائیلی به نام “اسپیس فارم” انجام آزمایش ها در زمینه های زیست شناسی، شیمی و پزشکی را طراحی و اجرا کرده است.

این آزمایش ها که در شرائط فضایی و در محیطی کاملا بدون غبار انجام می گیرد، می تواند دانشمندان را در ساخت داروهای جدید یاری بخشد.