نان گران شد اما دستمزد کارگران نانوایی نه!

رئیس انجمن صنفی کارگران نانوایی مشهد، از بدقولی کارفرمایان این شهر خبر می‌دهد. امری که سبب شد برای دستمزد کارگران نانوایی تعیین تکلیف نشود.

علی‌اکبر صاحبقرانی، رئیس انجمن صنفی کارگران نانوایی مشهد به بدقولی کارفرمایان اعتراض دارد. وی می‌گوید: «بنابه وعده‌های داده شده روز قبل (شنبه دوم مرداد ماه) قرار بود جلسه‌ای میان نمایندگان کارفرمایان و انجمن صنفی کارگران نانوا برقرار شود. این جلسه با هدف تعیین‌تکلیف دستمزد کارگران نانوا قرار بود برگزار شود. اما کارفرمایان در این جلسه شرکت نکردند.»

او افزود: «جدولی درباره پیمان دسته جمعی میان دو اتحادیه صنف نانوایان و کارگران نانوایی صادر شد. این جدول مورد تایید کارفرمایان قرار گرفت. اما تاکنون به مرحله اجرا گذاشته نشده است.»

گران شدن نان و ثابت ماندن دستمزد کارگران نانوایی

روز یکشنبه ۲۷ تیر ماه ۱۴۰۰، نان گران شد. افزایش قیمت نان در جهت افزایش دستمزد کارگران نانوایی‌ها بود که مشغول بکار هستند. این کارگران برای تامین معیشت زندگی خود تلاش کرده و همه سختی‌های کار را به جان می‌خرند. اما افزایش قیمت نان تاثیری در افزایش دستمزد کارگران نانوایی‌ها نداشت.

به گفته صاحبقرانی، کارگران همواره از مظلوم‌ترین قشر جامعه هستند. وی در این باره می‌گوید: «نان گران شد. اما کارفرمایان حاضر نیستند پای میز مذاکره بیایند و درباره دستمزد کارگران نانوا گفتگو کنند. اتحادیه کارفرمایان نیز حاضر به افزایش دستمزد کارگران نیست و حق کارگران را پایمال می‌کند. بطور یقین کارگران نانوا بیشترین آسیب را از افزایش قیمت نان خواهند دید.»

نامه انجمن صنفی کـارگران نانوا به اتحادیه نانوایان مشهد

انجمن صنفی کارگران نانوایی‌های مشهد، پیش از این، نامه‌ای به اتحادیه نانوایان مشهد نوشته بود. در این نامه درخواست رسیدگی به دستمزد کارگران نانوا عنوان شده است. صاحبقرانی در این نامه وضعیت دستمزد مزدبگیران نانوایی‌ها را توضیح داده است.

در بخشی از این نامه آمده است: «با توجه به گران شدن قیمت نان، کارگران انتظار افزایش دستمزد خود را دارند. انجمن صنفی کارگران نانوا از اتحادیه نانوایان شهر مشهد درخواست دارد تا پایان وقت اداری روز شنبه دوم مرداد ماه نسبت به وضعیت دسـتمزد کـارگران نـانوا تجدید نظر کند. در غیر اینصورت، انجمن صنفی کارگران نانوایی‌ها، کف دستمزد را همان پیشنهاد اتحادیه و دستمزد تعیین شده از سوی شورای عالی کار را بعنوان سقف دریافتی در نظر خواهد گرفت.»