ناپدید شدن ناگهانی یک افسر از واحد خود و سپس مرگ یا خودکشی او، سانسور خبری شدید در اسرائیل شده است

ماجرای درگذشت اسرارآمیز یک افسر ارتش اسرائیل، افکار عمومی در اسرائیل را به خود مشغول داشته است. ولی ارتش انتشار جزئیات ماجرا را تا اطلاع بعدی ممنوع ساخته و معلوم نیست که این سانسور خبری چه هنگام برداشته خواهد شد.

این افسر نه ماه پیش بازداشت شد و کوتاه مدتی پس از آن که کیفرخواست علیه وی از جانب دادستان نظامی صادر گردید، فوت کرد. هنوز معلوم نیست که آیا او سابقه بیماری داشته و یا خودکشی کرده است.

احتمال میرود که علت برقراری سانسور خبری آن است که هنوز کالبد شکافی به انجام نرسیده و علت مرگ مشخص نشده است.

اداره سانسور نظامی، فقط به رسانه ها اجازه داده که تاکید کنند علت بازداشت این افسر و صدور اتهام نامه آن نبوده که وی ممکن است برای یک کشور خارجی جاسوسی می کرده است. همچنین با اطمینان گفته شده که این افسر در ماجرای قاچاق مواد مخدر از لبنان یا نقطه دیگری به اسرائیل نپرداخته بود. با این همه ارتش هنوز حاضر نیست فاش سازد که علت این بازداشت مرموز چه بوده است.

همچنین تاکید شده این افسر ناشناس در حال ارتکاب جرم بازداشت گردیده است.

همردیفان او در واحدی که خدمت می کرد، می گویند که نه ماه پیش، هنگامی که او به طور ناگهانی از واحد خود غیبت کرد، همردیفانش از فرماندهان ارشد جویای حال وی شدند و فرماندهان به آن ها گفتند “او را فراموش کنید” ولی هیچ توضیحی درباره علت بازداشت او ارائه نکرده اند.

در اسرائیل شفافیت کامل اطلاعاتی وجود دارد، ولی مسائل حساس نظامی و امنیتی به دقت سانسور می شود. رسانه های اسرائیلی از استقلال عمل کامل برخوردار هستند و بارها به افشاگری امور جنجالی پرداخته اند و اکنون نیز بی صبرانه در انتظار دریافت اطلاعات مشروحی در این زمینه می باشند.