نایب رئیس مجلس گفت: ۳۰ درصد  از برق عراق را حکومت ایران تامین می کند

امیرحسین قاضی زاده هاشمی، نماینده و نایب رئیس مجلس گفت: ۳۰ درصد  از برق عراق را حکومت ایران تامین می کند  آن وقت پول به حساب ویژه‌ای در بانک تجارت عراق با سهامداری آمریکایی ریخته می شود. تا ما در ازای آن غذا و دارو بگیریم. در این بین هم با خدمت به آمریکا  اطلاعات مبادلات هم مستقیم به وزارت خزانه‌داری این کشور منتقل شود.

نایب رئیس مجلس ایران گفت: : دولت اینستکس اروپایی را در عراق انجام داده! در کشور دوست از دشمن اطاعت می‌کنید؟

قاضی زاده هاشمی افزود: بردن مبادلات ارزی زیر چتر اطلاعاتی آمریکا به امید تخفیف تحریمی، خطای راهبردی دولت است: چه در واردات هواپیما باشد، چه در پذیرش و اجرای FATF، چه در اینستکس با اروپایی‌ها و چه در نمونه مشابهش با بانک تجارت بین المللی عراق. برای دور زدن تحریم اول چراغ‌های راهنما برای دشمن را خاموش کنید.

عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی ایران نیز گفته بودکه برای دور زدن تحریم‌ها و خرید کالا هر کاری که لازم باشد، می‌کند و در همین راستا ایران خریدهایش را از طریق شرکت‌های “دوستان عراقی” انجام می‌دهد. این سخنان همتی می‌تواند سند مهمی برای اثبات نقش گروه‌های عراقی در دور زدن تحریم‌ها تلقی شود.

رئیس بانک مرکزی ایران افزود:  « ما پولمان در عراق است و می‌خواهیم خرید کنیم و دوستان عراقی کمک می‌کنند از طریق کانال شرکت‌های آنان خریدمان را از خارج کشور انجام می‌دهیم.»

همتی گفته است که : « عده‌ای گفتند در سفر به عراق نفت در برابر غذا بوده است این گونه نیست اولاً گاز بوده است، ثانیاً ما پولمان در عراق است و می‌خواهیم خرید کنیم و دوستان عراقی کمک می‌کنند از طریق کانال شرکت‌های آنان خریدمان را از خارج کشور انجام می‌دهیم. بالاخره ما در حدود ۱۴ یا ۱۵ میلیارد دلار دارو و کالای اساسی باید برای مردم تهیه کنیم. من با هر وسیله‌ای شود این کار را انجام می‌دهم.»