نبیل شعث: فلسطینیان اکنون در انتظار آن هستند که پرزیدنت بایدن برای حل نزاع با اسرائیل چه طرحی ارائه می کند

یک مقام ارشد در حکومت خودگردان فلسطینی گفت که اکنون آنان در انتظار آگاهی از برنامه های پرزیدنت بایدن هستند تا ببینند که رئیس جمهوری جدید چه برنامه هایی برای حل نزاع فلسطینی اسرائیلی ارائه خواهد کرد.

نبیل شعث مقام ارشد فلسطینی در کرانه باختری و مشاور نزدیک محمود عباس، به خبرنگاران گفت که دوران پرزیدنت ترامپ به سر آمده و فلسطینیان اکنون در انتظار آن هستند که بدانند دولت جدید برای آنان چه مژده ای دارد.

بر اساس اظهارات شخصیت هایی که پست های جدید دولت آمریکا و از جمله مقام وزارت خارجه و امنیت ملی را به عهده گرفته اند، پرزیدنت بایدن از برپایی دولت مستقل فلسطینی در کنار اسرائیل جانبداری می کند و همچنین، برپایی یا گسترش آبادی های اسرائیلی نشین در کرانه باختری را اقدامی خلاف قوانین بین المللی می داند – و این در حالی که پرزیدنت ترامپ سرنوشت کشور فلسطینی را به توافق بین دو طرف منوط ساخته بود و عقیده داشت که اسرائیل برای تامین امنیت خود، می تواند برخی از آبادی ها را به خاک خود پیوند دهد.

نبیل شعث گفت که اکنون فلسطینیان در انتظار دریافت برنامه مشروح دولت پرزیدنت بایدن هستند و می خواهند بدانند که او برای حل این نزاع چه برنامه هایی را ارائه می دهد. او گفت که اسرائیل در دوران ریاست جمهوری پرزیدنت ترامپ بر شمار آبادی های خود در کرانه افزوده و آبادی های موجود را نیز گسترش داده و اکنون باید به طور رسمی دید که دولت پرزیدنت بایدن در این باره چه می اندیشد.

این مقام ارشد فلسطینی، از دوران چهارساله پرزیدنت ترامپ در مورد خاورمیانه سخت انتقاد کرد و انتقال سفارتخانه آمریکا به اورشلیم را یک گام زیان آور خواند که به گفته او، به منافع فلسطینیان به سختی آسیب رسانده است.