نتانیاهو، در عین رسیدگی به امور حساس کشوری، برای دوازدهمین بار مورد بازپرسی قرار می گیرد

نخست وزیر اسرائیل، در همان حال که سخت مشغول رسیدگی به امور بین المللی کشور و پرداختن به موضوع های داخلی اسرائیل می باشد، یک بار دیگر توسط مقامات ارشد پلیس، به بازپرسی به ظَنِّ سوء استفاده از قدرت و همچنین سوء استفاده مالی دعوت شده است.

از هنگام گشوده شدن پرونده های اتهامی، این دوازدهمین بار است که نتانیاهو مورد بازرپرسی پلیس قرار می گیرد. علاوه بر این، قرار است محاکمه خانم سارا نتانیاهو همسر نخست وزیر، روز یکشنبه (پس فردا) آغاز شود – گرچه، مباحثات دادگاه در این مرحله، جنبه فنی و مقدماتی خواهد داشت.

بازپرسی امروز از نتانیاهو در مورد دو پرونده می باشد که به موجب آن ها، وی از بازرگانی که نتانیاهو می گوید دوست نزدیک او می باشد، به مدت طولانی هدایایی به صورت سیگار برگ و نوشیدنی های الکلی دریافت کرده که ممکن است در ازای آن، امتیازات غیرقانونی به دوست خود داده باشد.

به موجب پرونده دوم، نتانیاهو با صاحب روزنامه یدیعوت اخرونوت که پرتیراژترین روزنامه کشور است قرار گذاشته بود که اگر این روزنامه از انتشار گزارش های زهرآگین علیه وی و همسرش خودداری ورزد، نتانیاهو روزنامه رقیب یدیعوت اخرونوت را که ییسرائل هیوم نام دارد، محدود خواهد کرد. از دیدگاه قوانین اسرائیل، چنین رفتاری جرم محسوب می شود.

در مورد خانم سارا نتانیاهو، اتهام آن است که وی یک کارگر ساختمانی را که مامور انجام تعمیراتی در خانه نخست وزیر در اورشلیم بوده، در خانه شخصی خود که در شهر کیساریا قرار دارد به کار گرفته بود. همانگونه که گفته شد، نشست روز یکشنبه دادگاه جنبه موقتی خواهد داشت.

منشه امیر در پاسخ به پرسش شبکه تلویزیونی “ایران اینترنشنال” در مصاحبه اخیر، که آیا این بازپرسی ها موجب سیاست سختگیرانه اسرائیل در برابر رژیم ایران شده است، توضیح داد که این دو موضوع هیچ ارتباطی با یکدیگر ندارد و فاقد تاثیر متقابل می باشد. منشه امیر توضیح داد که اعلیرغم دامه بازپرسی ها از نخست وزیر، که از دو سال پیش آغاز شده، محبوبیت نتانیاهو و حزب او در حال افزایش است و احتمال می رود که اگر انتخابات اسرائیل امروز انجام گیرد، حدود سی درصد به شمار کرسی های لیکود افزوده شود.