نتانیاهو:ما با یک‌ چالش بزرگ روبروهستیم و آن رژیم ایران است،ما به جلوگیری از تجاوزگری این رژیم در سوریه متعهد هستیم

نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو امروز در اورشلیم با رئیس جمهور اتریش الکساندر فن در بلن دیدار کرد

نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو امروز در اورشلیم با رئیس جمهور اتریش الکساندر فن در بلن دیدار کرد.

نخست وزیر اسراییل در ابتدای سخنانش گفت:بزرگترین چالشی که با آن روبرو هستیم بی‌شک نیروهای افراطی و متعصبی هستند که می‌خواهند جهان را به قرون وسطی بازگردانند.

وی در ادامه سخنانش گفت:در خاورمیانه ما با دو نیروی بزرگ اسلام رادیکال روبرو هستیم، سنی‌های افراطی به رهبری داعش و شیعه رادیکال با رهبری رژیم ایران و نیروهای نیابتی آن.

ما موظفیم جلوی پیشروی آن‌ها را بگیریم. به این صورت ما نه فقط از خود، بلکه از اروپا نیز دفاع می‌کنیم.

نخست وزیر اسراییل رژیم ایران و داعش رادر یک سطح از تهدید برای جهان دانسته و نیروهای مورد حمایت آنها را نیز خطری برای امنیت جهان به ویژه خاورمیانه و اسراییل توصیف کرد..

نخست وزیر اسراییل در ادامه سخنانش گفت:اسرائیل یک قلعه بزرگ در این گوشه از آسیا و دریای مدیترانه است که از جاری شدن نیروهای اسلام رادیکال به منطقه که منجر به آواره شدن میلیون‌ها نفر به سراسر جهان و به ویژه اروپا می‌شود ، جلوگیری می‌کند.

بنیامین نتانیاهو بهترین راه برای این اقدام را، شکست دادن این نیروها در منطقه خاورمیانه دانست و گفت: اسرائیل اقدامات وسیعی در این زمینه انجام می‌دهد.

نتانیاهو در ادامه سخنانش در رابطه با حکومت اسلامی گفت:ما با یک‌ چالش بزرگ روبروهستیم و آن رژیم ایران است که به صورت آشکار از نابودی ما سخن می‌گوید. ما به پیشگیری از دستیابی رژیم ایران به سلاح هسته‌ای و همچنین جلوگیری از تجاوزگری این رژیم در سوریه متعهد هستیم.

دو روز پیش نتانیاهو در رابطه با اقدامات تروریستی حکومت ایران گفته بود:به مستبدان در تهران می گویم،میدانیم چه می کنید و کجا انجام می دهید،با تمام توان علیه شما اقدام می کنیم.