منشه امیر: «دولت آینده نتانیاهو سیاست قاطعانه تری را در برابر برنامه اتمی رژیم ایران در پیش خواهد گرفت»

 

در مصاحبه کوتاهی با تلویزیون “ایران اینترنشنال” آقای امیر از جمله گفت که دولت آینده نتانیاهو سیاست جدی تری را در برابر برنامه های اتمی رژیم ایران در پیش خود گرفت. او یادآور شد که اتم ایران یک تهدید موجودیتی برای اسرائیل به شمار می آید و بنابراین، اسرائیل همانگونه که کوره های اتمی عراق و سوریه را که در دست احداث بود ویران ساخت، بلکه در آینده اگر لازم باشد، تاسیسات اتمی رژیم ایران را نیز نابود خواهد کرد. نتانیاهو گفت که اسرائیل، در صورتی که لازم باشد این عملیات را بدون پیش آگاهی به دولت ایالات متحده و حتی بدون موافقت و یا شرکت آن دولت انجام خواهد داد.

آقای نتانیاهو در مصاحبه با “العربیه”، همچنین از خیزش مردم ایران جانبداری کرد و آن را نشان ضعف رژیم و تنفر مردم نسبت به آن دانست و حمایت خود را از مردم ایران بیان کرد.

آقای منشه امیر می گوید که آمادگی رسانه العربیه برای انجام چنین مصاحبه ای با نخست وزیر آینده اسرائیل، می تواند به گام دیگری برای عادی سازی روابط بین اسرائیل و عربستان سعودی تلقی شود. آگاهان می گویند که همکاری های گسترده ای در پشت پرده بین عربستان سعودی و اسرائیل جریان دارد که هنوز زمان افشای آن نرسیده است