نتانیاهو: برای تامین امنیت دنیا، یک ارتش سایبری بین المللی برپا شود

در تلاش برای افزایش امنیت در جهان، نخست وزیر اسرائیل پیشنهاد می کند که یک پلیس سایبری بین المللی، شبیه اینترپُل و یوروُل برپا شود تا بتواند با تبهکاری های اینترنتی و همچنین عملیات هک کردن وبسایت ها و زیان های شبیه آن مقابله کند.

اینترپل کوتاه شده پلیس بین المللی است که اکثر کشورهای جهان در آن عضویت دارند و تبهکارانی را که از یک کشور به کشور دیگر گریخته و یا قصد ورود به کشور دیگری را دارند بازداشت می کند و به کشور مربوطه تحویل می دهد.

یوروپل نیز تشکیلات مشابهی بین کشورهای اروپایی است.

بنیامین نتانیاهو در یک سخنرانی پیشنهاد کرد که یک ارتش سایبری به عضویت کشورهایی که در امور اینترنتی دارای تکنولوژی پیشرفته می باشند می توانند در این نهاد بین المللی عضو شوند و در اره تامین امنیت سایبری در جهان بکوشند.

در حال حاضر بسیاری از کشورها، و از جمله اسرائیل و ایران داری واحدهای سایبری در نیروهای امنیتی و ارتش خود هستند

یکی از شیوه های حاسوسی کشورها و همچنین به دست آوردن اطلاعات صنعتی و بازرگانی، استفاده از تکنولوژی سایبری می باشد.

اکنون نخست وزیر اسرائیل پیشنهاد می کند که یک ارتش سایبری بین المللی برای ایجاد نظم و همچنین نظارت بر فعالیت کشورها و گروه ها برپا گردد که اسرائیل می تواند یکی از اعضای فعال آن باشد.

نتانیاهو این ایده خود را در یک سخنرانی در همایش دانشگاه تل آویو در مرکز اسرائیل بیان داشت. این همایش به بحث درباره امنیت سایبری در جهان اختصاص داشت.

نخست وزیر هشدار داد که توانایی های سایبری در بسیاری از کشورهای جهان به شتاب بسیار پیش می رود و شوربختانه بخشی از این توانایی ها به مسیر تبهکاری و یا آسیب رساندن به کشورها و نهادها کشانده می شود و دیر نخواهد بود روزی که حتی پرواز هواپیماهای مسافری به خاطر این گونه فعالیت های تبهکارانه به خطر افتد.

در حال حاضر، در چارچوب جنگ سایبری بین نیروهای مسلح کشورهای مختلف، برخی قادرند هواپیماهای جنگی رقیب را از مسر خارج کنند و یا باعث سقوط آن شوند.

از دیدگاه نخست وزیر اسرائیل، این امری است که به ارتش های کشورها اختصاص دارد و آن ها هستند که باید چاره آن را بجویند. ولی نوعی جنگ سایبری وجود دارد که افراد غیرنظامی و شهروندان و نهادهای غیرارتشی را هدف قرار می دهد، که لزوم مبارزه با آن ایجاب می کند که یک ارتش بین المللی سایبری برپا شود که اکثر کشورهای جهان در آن عضویت داشته و یا با آن همکاری کنند.

نخست وزیر اسرائیل هشدار داد که اگر چنین نهاد بین المللی بزودی برپا نگردد، فردا ممکن است دیر باشد.

برای آن که جدی بودن این خطر به حاضران القاء شود، هنگامی که نتانیاهو در حال سخنرانی بود، ناگهان چراغ های سالن به خاموش و روشن شدن افتاد و صدایی با انعکاس بلند شنیده شد که می گفت، هم اکنون در یک حمله سایبری، که از جانب دشمن فرضی در حکومت اسلامی ایران به راه افتاده، همه حساب های بانکی حاضران در تالار هَک شده و اطلاعات آن در اختیار دشمن قرار گرفته است و از این پس، حاضران به حساب بانکی خود دسترسی نخواهند داشت. حاضران از این شیوه تداعی، به خنده افتادند.

نتانیاهو در این لحظه دوباره تاکید کرد که اسرائیل دارای دانش سایبری پیشرفته است و سال گذشته سه میلیارد و هشتصد میلیون دلار در این رشته صادرات داشته است.