نتانیاهو به کارزار سیاسی برای اثبات خطرات برجام همچنان ادامه می دهد

نخست وزیر اسرائیل به تلاش خود برای افشاگری خطرات اتمی ایران، بر اساس ده‌ها هزار برگ اسنادی که از تهران به اورشلیم آورده شده است، ادامه می دهد.

نتانیاهو که در روزهای اخیر با سران چندین کشور در پنج قاره جهان در این باره تلفنی گفتگو کرده، در دیداری نیز که با خبرنگاران خارجی در اسرائیل داشت، توضیحات جامعی درباره این اسناد در اختیار آن ها گذاشت. نخست وزیر یک بار دیگر توضیح داد که این اسناد ثابت می کند که ادعای رژیم ایران دایر بر این که هرگز خواهان تولید بمب هسته ای نبوده، به صورت کامل دروغ است.

نتانیاهو درباره کاستی های برجام نیز به تفصیل توضیح داد و به عنوان مثال گفت که توافق اتمی موسوم به برجام حاوی ۱۵۹ صفحه است، ولی تنها نصف یک صفحه به برنامه های موشکی رژیم و تسلیحات دیگر در آن کشور اختصاص یافته است.

نخست وزیر گفت که توافق برجام دارای نواقص بسیار زیادی است که یا باید به طور جامع اصلاح شود و یا به کلی باطل گردد.

او گفت: اسنادی که اسرائیل در اختیار دارد نشان می دهد که برجام بر اساس اطلاعات دروغین و گمراه کننده حکومت ایران تدوین شده است.

نتانیاهو در پاسخ به این ادعا که اسناد به دست آمده در مورد برنامه اتمی ایران مطلب تازه ای در بر ندارد، گفت: هرکس چنین ادعایی مطرح می سازد، اسناد را ندیده و آنها را با دقت نخوانده است.

آگاهان سیاسی می گویند که هم اکنون یک تیم بزرگ از کارشناسان اتمی کشورهای اروپایی در اورشلیم به سر می برد و به بررسی اسناد و مفهوم آن ها مشغول است. هیچ جزئیاتی درباره این هیات و اعضای آن افشا نشده است.

همچنین نتانیاهو قرار است در دیدار پس فردا با پرزیدنت پوتین، شماری از اسناد را به او نشان دهد.

اسرائیل همچنین تصمیم دارد رونوشت همه اسنادی را که درباره فعالیت های نظامی رژیم ایران در ادامه برنامه های اتمی در اختیار دارد، در اختیار آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز قرار دهد.

در دوران پیش از امضای برجام، حکومت ایران اطلاعات نادرستی درباره جنبه های نظامی برنامه های اتمی خود در اختیار آژانس قرار داده بود و آژانس در واقع نسبت به اثبات نیت های نظامی ایران در برنامه های اتمی کوتاه آمد و به رژیم ایران ارفاق کرد.

آژانس اکنون ادعا می کند که کوتاه آمدن در برابر ایران، به علت نبود اسناد و مدارک بوده است. اکنون اسرائیل قصد دارد این مدارک را در اختیار آژانس بگذارد، و باید منتظر واکنش بلندپایگان آژانس بود.