نتانیاهو: حزب الله لبنان مقادیر زیادی موشک های “نقطه زن” را در مراکز جمعیتی در بیروت انبار کرده است

موشک هایی که تاکنون حزب الله در اختیار داشته، غیر دقیق بوده و اکثر موشک هایی که در جنگ دوازده سال پیش در لبنان، به سوی اسرائیل شلیک شد، به هدف اصابت نکرد

یک بخش از افشاگری های نخست وزیر اسرائیل در سخنرانی او در مجمع عمومی سازمان ملل، به انبارهای موشکی حزب الله لبنان اختصاص داشت که همه آن ها را از رژیم ایران دریافت کرده و کارگاه هایی نیز در حوالی بیروت برپا ساخته که هدف از آن ها مجهز ساختن موشک های موجود به دستگاه رهیاب (جی پی اس) می باشد که آن ها را به موشک های نقطه زن مبدل می سازد.

این موشک ها برای امنیت اسرائیل بسیار خطرناک است، زیرا قادر خواهند بود تا حدود زیادی، به طور دقیق به هدف اصابت کنند.

موشک هایی که تاکنون حزب الله در اختیار داشته، غیر دقیق بوده و اکثر موشک هایی که در جنگ دوازده سال پیش در لبنان، به سوی اسرائیل شلیک شد، به هدف اصابت نکرد.

حزب الله تهدید کرده که در جنگ آینده، تاسیسات حیاتی اسرائیل را مورد حمله قرار خواهد داد و موجب مرگ و ویرانی گسترده خواهد شد. نصرالله از کوره اتمی در جنوب اسرائیل و انبارهای ذخیره آمونیاک در شهر بندری حیفا نام برده است.

در تصاویری که نتانیاهو در سازمان ملل نشان داد، اماکنی دیده می شود که حزب الله هم اکنون مشغول ساخت زیربنای لازم برای بهینه سازی موشک های ارسالی رژیم ایران است، تا بتوان با نصب دستگاه های هدایت شونده مدرن، آن ها را به موشک های نقطه زن مبدل ساخت.

آن چه در افشاگری نتانیاهو تکان دهند است، این واقعیت می باشد که انبارهای ذخیره موشک ها را حزب الله در بناهای عمومی و در میان نقاط پرجمعیت و حتی در استادیوم ورزشی برپا کرده است. نتانیاهو فاش ساخت که یکی از این انبارها در فاصله کمی از فرودگاه بین المللی بیروت قرار دارد.

آگاهان می گویند که اگر اسرائیل بخواهد این انبارها را نابود کند، ممکن است شمار زیادی از افراد غیرنظامی نیز آسیب ببینند. حزب الله لبنان نه تنها به جان انسان ها اهمیتی نمی دهد، بلکه بر این باور است که در صورت کشته شده آن ها به بهره برداری تبلیغاتی پرداخته و اسرائیل را به جنایات جنگی متهم ساخت – و این در حالی که خود حزب الله با این کار، جان مردم را به خطر انداخته است.

اسرائیل از مدت ها پیش اعلام داشته بود که رژیم ایران قصد دارد در لبنان و سوریه کارگاه های تولید موشک های نقطه زن برپا کند. از آن جا که برپایی خود کارخانه تولید موشک بسیار دشوار است، رژیم ایران در صدد برآمد کارگاه هایی برپا کند که در آن ها بتوان موشک هایی را که قبلا ارسال شده به “نقطه زن” مبدل ساخت.

اسرائیل در ماه های گذشته چند بار انبارهای تسلیحاتی را که محموله های فرستاده شده از ایران در آنها نگهداری می شد، بمباران کرد. همچنین گفته می شود که آخرین کارخانه ای که بمباران شد و موجب درگیری با روسیه گردید، یک کارخانه بزرگ مبدل ساختن موشک ها به نقطه زن بوده است. دولت سوریه ادعا می کند که آن جا کارخانه آلومینیوم بوده است.

یک دیدگاه

Comments are closed.