نتانیاهو در واکنش به قطعنامه “ساف”: یکبار دیگر نقاب از چهره محمود عباس برداشته شد

با آن که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل مشغول دیدار رسمی از هند است، لازم دانست از دهلی نو نسبت به سخنان محمود عباس که حق موجودیت مردم اسرائیل را در سخنان خود عملا نفی کرده است، واکنش نشان دهد. نتانیاهو به خبرنگارانی که او را همراهی می کنند گفت: این سخنان تحریف شده نشان می دهد که اسرائیل با چه نوع افرادی در سطح رهبری فلسطینیان روبرو می باشد.

محمود عباس در سخنرانی شدیداللحن خود در همایش ساف، عملا حق موجودیت اسرائیل را انکار کرد و ادعا داشت که برپایی دوباره دولت یهود، نتیجه یک توطئه امپریالیستی بوده که حتی از قرن هفدهم برنامه ریزی شده بود.

او گفته بود که اروپائیان کشور اسرائیل را در قلب سرزمین های عربی برپا ساختند که بتوانند موجب نفاق و نزاع در بین آنان گردند و خود از آب گل آلود ماهی بگیرند.

سیاستمداران اسرائیلی گفتند که رهبر فلسطینیان با بیان چنین دروغ هایی، واقعیات تاریخی را تحریف می کند، زیرا جنبش آزادی بخش یهودیان از اواسط قرن نوزدهم، و هنگامی شکل گرفت که امپراطوری های بزرگ اروپا در حال فروپاشی بودند و ملت ها و اقوام اروپایی به استقلال خود نزدیک می شدند،.

در اواسط قرن نوزدهم بود که شماری از اندیشمندان سکولار یهودی در اروپا گفتند که یهودیان باید نیایش های مذهبی را برای بازگشت به سرزمین خود کنار گذارند و به جای آن به اقدامات سیاسی و عملی برای احیای کشور مستقل خویش بپردازند.

دولت اسرائیل سه هزار سال پیش در این سرزمین برپا بود. ولی دو هزار سال پیش، امپراطوری رم این سرزمین را اشغال کرد و بیت المقدس یهود را ویران ساخت و یهودیان را به تبعید فرستاد.

از آن دوران بود که یهودیان در سرزمین های بیگانه پراکنده شدند و مدت دو هزار سال در آرزوی بازگشت به سرزمین پدری، به حضور پروردگار نیایش کردند.

نتانیاهو در واکنش به تحریف های تاریخی از جانب محمود عباس گفت: «آکنون سالیان دراز است که من تاکید می کنم که ریشه ستیز فلسطینیان با کشور اسرائیل، مساله مرزهای نیست. بلکه این معضل است که آن ها حاضر نیستند موجودیت کشور اسرائیل را، در هر مرزی و حدودی باشد بپذیرند و با آن کنار آیند.

بارها به اسرائیل گفته شده است که اگر همه زمین های تصرفی در جنگ شش روزه را در اختیار فلسطینی ها بگذارد که کشور مستقل خود را برپا سازند، نزاع آنان با اسرائیل به پایان خواهد رسید و صلح و آشتی برقرار خواهد شد.

اکنون نتانیاهو می گوید که مشکل اساسی آن است که فلسطینیان نمی خواهند اثری و نامی و ذکری از کشور اسرائیل به عنوان کشور یهودیان وجود داشته باشد.

نخست وزیر اسرائیل گفت که به همین دلیل است که یکی از خواسته های او از فلسطینیان در مذاکرات صلح آن است که اسرائیل را کشور ملت یهود بدانند، همان گونه که فرانسه کشور فرانسویان و پاکستان کشور مسلمانان است.

یک دیدگاه

Comments are closed.