نتانیاهو در کاخ سفید واشنگتن مورد تجلیل و احترام قرار گرفت، ولی در اسرائیل، دادگاه در انتظارش است

ساعتی پیش از آنکه بنیامین نتانیاهو در کاخ سفید در کنار پرزیدنت ترامپ در یک همایش رسانه ای قرار گیرد و از جزئیات طرح صلح او آگاه گردد و مورد محبت و تحسین بسیار واقع شود، دادستان کل اسرائیل در اورشلیم اعلام کرده که کیفرخواست علیه او به دادگاه ارائه شده و کوتاه مدتی پس از انتخابات پارلمانی در چهار هفته دیگر، محاکمه او آغاز خواهد گردید.

نتانیاهو در دو پرونده به سوء استفاده از قدرت و یک پرونده به رشوه خواری متهم گردیده که اگر در دادگاه به اثبات برسد، مجازات سنگینی به دنبال خواهد داشت.

ارائه پرونده به دادگاه، به هدف آغاز محاکمه، پس زا آن صورت گرفت که نتانیاهو به پارلمان اسرائیل اطلاع داد که از درخواست خود برای مخالفت با سلب مصونیت پارلمانی از خود، منصرف گردیده و موافقت می کوید که با وجود نخست وزیری و عضویت در پارلمان، روی نیمکت متهمین در دادگاه قرار گیرد.

علت این انصراف آن است که نتانیاهو دریافت اکثر نمایندگان مجلس خواهان لغو مصونیت پارلمانی او هستند و بهتر است از شکست خود جلوگیری کند و تقاضای تائید مصونیت را پس بگیرد.

با این همه، بسیاری از شخصیت های سیاسی در جناح راست اسرائیل، از این رفتار دادستان کل انتقاد کردند و پرسیدند که آیا نمی توانست یکی دو روز دیگر صبر کند و کیفرخواست را در روزی به دادگاه ارائه ندهد که پرزیندت ترامپ طرح صلح خود را در یک همایش باشکوه در کاخ سفید ارائه می دهد و شخصیت تحسین برانگیز نتانیاهو را در اداره سیاست خارجی کشور به جهانیان نشان می دهد.

دادستان کل اسرائیل حقوقدان اویخی مندلبلیت که سمت مشاور ارشد دولت در امور قضایی را نیز در دست دارد، در پاسخ به این انتقادها گفت که او از قوانین کشور پیروی می کند و به رویدادهای سیاسی کاری ندارد. ولی گفت که طبق مقررارت اسرائیل، فردای روزی که فرد متهم از مصونیت پارلمانی خود صرفنظر می کند، کیفرخواست باید به دادگاه ارائه شود.

همانگونه که گفته شد، انتخابات عمومی اسرائیل، که سومین رای گیری زودهنگام است، چهار هفته دیگر برگزار خواهد شد و موضوع ارائه کیفرخواست به دادگاه یکی از حربه های رقبای انتخاباتی نتانیاهو محسوب می شود.  انتظار می رود که جلسات دادگاه کمتر از سه ماه دیگر آغاز شود. ولی محاکمه ممکن است دست کم یک سال و حتی بیش از آن به درازا بکشد.