نتانیاهو دوباره اعلام داشت که بازگشت احتمالی بایدن به برجام، یک اشتباه بزرگ است

سه هفته پیش از آنکه جو بایدن رئیس جمهوری برگزیدۀ ایالات متحده ادای سوگند کند و کار خویش را رسما آغاز نماید، نخست وزیر اسرائیل یک بار دیگر گفت که بازگشت ایالات متحده به برجام ممکن است یک اشتباه راهبردی و خطرناک باشد.

جو بایدن در جریان کارزار انتخاباتی گفته بود که به برجام بازخواهد گشت، ولی در مصاحبه های پس از پیروزی گفت که هدف از این بازگشت، هموار کردن راه برای آغاز گفتگو هایی است که در آن برجام مورد بازنگری قرار گیرد و محدودیت های بیشتری در امور اتمی و موشکی و حقوق بشر برای رژیم ایران در نظر گرفته شود.

در بیانیه ای که روز گذشته (یکشنبه) توسط دفتر نخست وزیری اسرائیل انتشار یافت، آمده است که اسرائیل با بازگشت به توافق برجام، همچنان قاطعانه مخالف است زیرا این توافق به حکومت ایران امکان داد همچنان برنامه های اتمی و موشکی را دنبال کند و به فتنه گری نظامی در منطقه ادامه دهد.

در این بیانیه قید گردیده که بازگشت به برجام به رژیم ایران امکان خواهد داد یک زرادخانه بزرگ اتمی برپا سازد و به فتنه گری های خویش در منطقه ادامه دهد.

احتمال دارد که علت انتشار این بیانیه، برای بار دوم از جانب دفتر نخست وزیری اسرائیل، به خاطر آن باشد که هفته پیش ۱۵۰ تن از اعضای دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا در نامه مشترکی خطاب به جو بایدن، از او خواسته بودند که به برجام باز گردد.

بسیاری از کشورهای عرب نیز که در معرض تهدید مستقیم رژیم ایران قرار دارند، بارها گفته اند که بازگشت به برجام یک اشتباه راهبردی می باشد که دولت آینده جو بایدن باید از آن پرهیز کند.

در ارزیابی ها آمده است که سیاست پرزیدنت ترامپ در خروج از برجام و بازگرداندن تحریم ها موجب شد که بخش عمده ای از منابع درآمد ارز خارجی رژیم ایران بخشکد و عملیات آن در منطقه تضعیف شود. این سیاست که “فشار حداکثری” نامیده می شود، میزان دخالت جنگی رژیم در کشورهای منطقه را به میزان چشمگیر کاهش داده است.

گفته شده که ادامه فشارهای حداکثری ایالات متحده، رژیم ایران را بالاخره به زانو در خواهد آورد و اگر جو بایدن به آن پایان دهد، عمر حکومتی را که در آستانه فروپاشی قرار گرفته، طولانی خواهد ساخت.