نتانیاهو دو وزارتخانه ها را که زیر سرپرستی او می باشد، واگذار می کند. یکی از آن ها وزارت امور خارجه است

نتانیاهو اعلام کرد که در ظرف هفته آینده نام سرپرست رسیدگی به وزارت امور مهاجرین را اعلام خواهد کرد و در ظرف یک ماه آینده وزیر جدید امور خارجه نیز معرفی خواهد شد

نخست وزیر بنیامین نتانیاهو اعلام کرد که به زودی قصد دارد دو وزارتخانه را که به سرپرستی خود او سپرده شده، مستقل سازد. سخن از وزارت امور خارجه و وزارت جذب مهاجرین می باشد. نتانیاهو، علاوه بر نخست وزیری، پست وزارت دفاع را نیز اخیرا به عهده گرفته است که این امر با انتقادهایی روبرو شد.

نتانیاهو اعلام کرد که در ظرف هفته آینده نام سرپرست رسیدگی به وزارت امور مهاجرین را اعلام خواهد کرد و در ظرف یک ماه آینده وزیر جدید امور خارجه نیز معرفی خواهد شد.

شماری از شهروندان اسرائیل با شکایت به دیوان عالی عدالت، گفته بودند که نخست وزیر نمی تواند مسئولیت چندین وزارتخانه را به عهده داشته باشد. زیرا یک فرد نمی تواند قادر به اداره کردن چهار وزارتخانه باشد که دو وزارتخانه دفاع و امور خارجه، اهمیت بسیار دارند.

پیشتر گفته شده بود که نتانیاهو قصد دارد همه این پست ها را تا هنگام برگزاری انتخابات عمومی اسرائیل به تعویق اندازد. دوره چهارساله خدمت دولت کنونی درست یک سال دیگر به پایان می رسد. ولی این احتمال نیز وجود دارد که به علت ضعیف بودن شمار طرفداران دولت کنونی در پارلمان، اعلام انتخابات زودرس اجتناب ناپذیر باشد.